Älvens hemlighet

Vid Lögdeälvens lugna flöde ligger hemmanet Tjarn från slutet av 1800-talet. Platsen är bedövande vacker med den djupa mörka skogen som fond. Här har Bengt-Erik Hesse skapat en plats för stillhet, eftertänksamhet och utrymme för gäster att forma nya tankar och idéer.

Per Myrehed


Över vidsträckta ängar och alldeles intill den slingrande
Lögdeälven ligger Tjarn, ett västerbottniskt hemman från sent 1800-tal. Platsen är mittemellan Umeå och Örnsköldsvik, i de vackraste omgivningar med djup skog, klart forsande vatten och gammal jordbruksmark. Med hjälp av gårdens historia driver Bengt-Erik Hesse sedan åtta år Tjarn som en mötes- och upplevelseplats för olika grupper av människor.
Nordmalings Ångsåg var under 1800-talet en stor arbetsplats för bygdens alla arbetsföra män. Sågen ägde all mark här omkring och lät uppföra hus åt sina arbetare, så även gården Tjarn som varit boplats sedan 1885.
Den förre ägarens morfar var förman på sågen i Hyngelsböle, ett par kilometer nedströms, och familjen köpte loss husen på 1910-
talet. Sågverket hade 1885 flyttat två enkelhus till platsen, byggt samman dem och arrenderat ut husen till både sågverksarbetare och kolare.
Platsen hade varit obebodd sedan 1954 men på 1960-talet lades det plåttak på husen. När Bengt-Erik tog över gården 2001 var golven ruttna men väggarna helt intakta.
– Jag vandrade längs älven en dag och blev hänförd av platsen, berättar Bengt-Erik. Jag såg, och ser fortfarande, den här platsen som ett enda rum där ängen är golvet och himlen taket. Den skulle kunna bli en speciell mötesplats för människor, ett ställe att sitta och tänka på ett och annat och tänka nytt.
Tjarns nuvarande verksamhet har byggts med utgångspunkt i den svenska jordbruks­historien och Tjarns specifika historia. Till verksamheten har också tillförts kunskap och erfarenheter av äldre tiders filosofi kring att sköta gård och mark.
– Fem grundpelare bär upp verksamheten; eskapism – vilket innebär en kontrast till vardagen, – lärande, underhållning, estetik och omtanke.

Just eskapismen är särskilt påtaglig här. Gården är ombonad precis som ett hem från förra sekelskiftet, kanske hemma hos mormors mor. Fotogenlampor, linnetyger och den enkla men noga utvalda inredningen skapar en känsla av ro och stillhet, utan störande brus från TV, radio eller dator. Till och med dofterna minner om äldre tiders hem. En brasa i en av vedspisarna, lukten av nypiskad trasmatta och framför allt husets egen, träiga, ålderdomliga lukt.
Vid restaureringen hade Bengt-Erik hjälp av duktiga hantverkare. Snickare, finsnickare, murare och plåtslagare från trakten anlitades.
– Min snickare Leif som ansvarat för det mesta av jobbet var trygg och en värdefull tillgång. Jag har litat till 100 % på honom.

Eftersom Tjarn stått öde sedan 1954 krävdes mycket arbete för att åter få gården beboelig.
– Det tog ungefär två år att färdigställa restaureringen av mangårdsbyggnad, bagarstuga och delar av ladugården.
Den gamla mullbänksgrunden har ersatts av en välventilerad krypgrund, syllen byttes ut där det var nödvändigt och nya golvåsar och ny golvisolering har lagts in. Invändigt togs kalk och tapeter bort från väggarna och timret har tagits fram i de flesta rum.
– Vi har tätat med lindrev där det varit nödvändigt.
I taken tvättades limfärgen ner och taken behölls trärena. Vissa tak har strukits med linoljefärg.
– Vinden var tidigare kallvind och oinredd så när som på några soffor där pigor och drängar sov sommartid under slåttern. För att kunna fungera som sovrum året runt behövde den renoveras och isoleras.
Fönstren med munblåsta glas har varsamt renoverats. Bengt-Erik har också låtit tillverka nya lister utifrån de ursprungliga profilerna.
– Det är en härlig känsla och stämning här, särskilt då det är stjärnklart och minus 20 grader. Det kan tyckas enkelt men det är en stor upplevelse att om natten blicka upp mot en stjärnklar himmel och som bonus kanske få uppleva norrskenet.
Den gamla ladugården som i början av renoveringsarbetet inreddes med vedeldad bastu har under det senaste året kompletterats med festlokal, mötesrum och sovrum på loftet.
– Den äldsta delen som vi nu restaurerat stod ett tag på domkrafter. Vi fick dränera om, höja golvet, plocka bort och ersätta fyra timmervarv med nytt timmer och stenfot, berättar Bengt-Erik och tillägger att avsaknaden av el på gården skapar lite speciella arbetsförhållanden.
Till Tjarn leder en slingrande skogsväg, men som besökare kommer du alltid till fots, på skidor eller via älven på en flotte.
– Du ska hinna varva ner, och så dyker gården upp som en positiv överraskning på slutet av turen, säger Bengt-Erik.
Då är platsen och nuet allt. lAnnons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt