Badbara rum i gamla hus

Badrum kan vålla huvudvärk hos den bästa byggnadsvårdare. Men det går att hitta lösningar, som även passar gamla hus.

Vattenskador är alla husägares stora skräck. Kostnaderna för vattenskador är uppe i 10 miljarder kronor per år, en ofattbar summa, och försäkringsbolagens krav på badrum och våtutrymmen är stenhårda. Därför är det absolut A och O att anlita en firma som vet vad de gör, när du bygger om ditt badrum

Regelverket för badrum kräver en mängd moderna lösningar som inte går att kombinera med byggnadsvård. Kemiska tätskikt, rörmaterial och kopplingar av godkända material och rätt lutning på golvet mot golvbrunnen är förutsättningar för att försäkringsbolagen ska betala ut ersättning vid eventuella vattenskador. Allt detta betyder att man ofta får rucka lite på byggnadsvården just i badrummet, vilket är ett gott skäl att lägga badrummet i en tillbyggnad.

Det finns egentligen två skolor för att bygga badrum i gamla hus. Antingen kan man bygga ett ”rum i rummet”, det vill säga att man gör om ett befintligt rum till badrum med godkända tätskikt och material. Då blir ingreppen också minimala i själva huset. En god idé är då att lägga badrummet så att du kan utnyttja rördragningar som redan finns på plats, till exempel ovanpå ett kök eller vägg i väg med en gästtoalett. En bra lösning som dessutom är miljövänlig, billigare och enklare är att installera en duschkabin, utan PVC. Då är inte kraven lika stora på resten av våtrummet eftersom vattnet begränsas till duschkabinen.

Det andra alternativet är som nämnts ovan, att göra en tillbyggnad på huset. Då är man fri att använda nya, miljövänliga material och metoder utan att behöva ta hänsyn till det gamla huset. Badrumsväggarna kan till exempel konstrueras i enbart mineraliska material, som tegel och lättbetong, med ett ytskikt som kan ta upp och avge vattenånga, till exempel silikatfärg (tvåkomponentsvarianten från Keim, två olika bunkar som du blandar ihop till en på plats), KC-puts eller tadelakt, ett kalkputsbaserat ytskiktsmaterial som är relativt nytt i Sverige. Väljer man en tillbyggnad bör du fundera över hur husets utseende påverkas. Frågan behandlas ofta av Gård&Torps arkitekter, du kan läsa ett antal läsarfrågor om just badrum med experternas svar på vår hemsida, wwwgardochtorp.se

Många byggnadsvårdare menar att man bör förlägga alla moderna tillskott till en tillbyggnad. Då slipper man dra in moderna material i sitt gamla hus och vid en eventuell vattenskada är den lättare att åtgärda i en modern tillbyggnad. Här får man göra en avvägning mellan funktion och hur pass känsligt huset är för ingrepp. Bo in dig i huset och lär känna det innan du gör någon förändring. Anlita både en antikvarie och arkitekt så du har en tydlig plan med hur du vill lösa badrummet. Glöm inte att dokumentera själva bygget, det är viktigt om någon skada uppstår senare.

Tips och råd

- Duschkabin. I en duschkabin stannar vattnet innanför glasväggarna. Det minskar påfrestningarna på omgivande väggar. Vill du exempelvis ha pärlspont i badrummet är duschkabin att rekommendera.
- Utanpåliggande kopparrör. Plaströr gulnar snabbt och åldras fult. Kopparrör åldras med behag och kan målas in i väggens färg vilket gör dem mer diskreta.
- Linoljefärg. Färgen fungerar utmärkt i lite fuktiga utrymmen och kan användas på okaklade ytor, snickerier och dörrar.
- Rören. Lägger man dem i marken ska de grävas ner på frostfritt djup, drar man dem genom kalla krypgrunder och källare ska de isoleras eller skyddas av elslingor.

Byggkeramikrådet
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. Här kan du få all information du behöver inför ombyggnad av badrum. Du kan också söka på behöriga företag i just ditt område och hitta besiktningsmän som alla genomgått Byggkeramikrådets kurser om branschreglernas tillämpning. Läs mer på bkr.se.

Tips för gammaldags känsla
*Välj målade kopparrör i stället för plaströr, fäst ihop rören med så kallade syskonklamrar hellre än plastklamrar,
*Välj en äldre badkarsmodell, gärna med tassar.
*Sätt vitt kakel på väggarna, det är tidlöst och fungerar i alla lägen.
*Lägg klinkers, i rutmön­ster, på golvet, så har du ett klassiskt badrum.
*Toalettstol med svart sits ger också ett äldre intryck. Högpolande toaletter ger också en äldre känsla.
*Det finns många gammaldags blandare att välja bland, både begagnade och nytillverkade.
*Likaså för handfat, många tillverkare blickar bakåt och tar fram modeller med gammaldags känsla.

Lera på väggen?
Johannes Riesterer, lerbyggare och murare, slår ett slag för lerväggar i badrum.
–Leran är miljövänlig, följer husets rörelser och spricker inte, samtidigt som den tätar och torkar ur fukt. Du kan kakla direkt på leran och fuktkvoten blir bara 1-2 procent, medan fuktkvoten i trä är 10 procent.
Du kan också lägga in vattenburna värmeslingor i badrumsväggen, vilka sedan täcks med lerputs. Då får du behaglig värme i badrummet. Nackdelen är att lerväggar än så länge knappast godkänns av försäkringsbolagen, Får du vattenskada finns alltså risken att du inte får ersättning. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Hur tänker arkitekten?
Vi ställde några frågor till arkitekt Paul Wilund.
Hur försiktig ska man vara med att göra undantag från våtrumsreglerna i sitt gamla hus?
– I första hand ska och bör man följa de utarbetade system som finns för våtrum. Det ställs även krav enligt BBR (Boverkets byggregler) som man måste följa. Man kan dock hamna i ett läge där olika krav ställs mot varandra, exempelvis kulturhistoriska krav och tekniska krav. Om du måste göra undantag och avsteg krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma vad som är en rimlig risk eller inte. Uppstår en skada finns det alltid en risk att försäkringsbolaget inte täcker kostnaderna om man inte har gjort enligt gällande normer. Fundera noga på hur viktiga husets kulturvärden och upplevelsevärden är kontra hur stor risk du vågar ta. Anlita alltid fackmän, både i form av en erfaren arkitekt och duktiga entreprenörer, som kan sin sak. Generellt är väl undantag från reglerna kanske inte är ett alternativ för barnfamiljer i en trävilla, där vattenkrig förekommer oftare, eller på vinden ovanför ett rum med originalmåleri i limfärg från 1600-talet...

Vilka är de vanligaste skadorna i badrum som du sett?
– Det är oftast läckage vid genomföringar, i äldre hus förekommer ofta rörelser och det kan bli skador på grund av dessa. Till exempel vid en golvbrunn där undergolvet har satt sig så att tätskikt och brunn inte längre möts, eller gamla mattor som har krympt så att de skapar otäta spalter. Jag har även förvånansvärt ofta hittat rosthål eller dåliga fogar i avloppsrör, även i relativt nya installationer. Det ger dock sällan stora skador då det inte är tryck i dessa rör. Mer ovanligt, vad jag erfarit, är skador av ånga, till exempel på en vägg långt från duschen.

Hur står det till i ditt eget badrum?
– Det behöver verkligen göras om. Det är utfört 1938 med kakel satt direkt på lättbetongen med en klatt cement. Förutom ett tunt skikt kallasfalt på väggarnas nedre del finns det inget tätskikt alls på väggarna, det är bara oljefärg på oljespackel. Det är dock inga organiska material inne i väggarna och det har fungerar än i dag. Trots åldern är det inte väggarna och tätskikten som är problemet i dag, utan de rostiga rören.

Text Caroline Swartling


Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 12 objekt