Båthus som håller

Ingenstans kan man hitta lika många båthus som i de svenska och finska skärgårdarna. Bara där gavs båt och redskap skydd mot vind, regn och sol. Men vad ska vi göra med alla våra gamla båthus? Och vad krävs för att få bygga nya? Claes Dymling lotsar oss genom båthusens värld.För den som behöver båten i sitt yrke är båthuset lika självklart som att det finns en kur vid busshållplatsen.
Det moderna båthuset har utvecklats ur fiskarens behov av en bod i eller nära vattnet för att kunna förvara båten, näten och andra redskap. I dag när det är vanligt att fiskeredskapen har en mer dekorativ uppgift i båthuset blir boddelen en biyta. Utöver all utrustning för båtlivet kan man där förvara vattenskidor och flytringar, och finns det plats över kan en bastu inrymmas i boddelen. Finns takhöjden är det lockande att inreda loftet som sommarbostad.
Båthus kan också vara ett klubbhus för ett kanot- eller roddsällskap, där båtarna förvaras. I Sverige finns flera sådana båthus, nästan alla har tillkommit under den första hälften av 1900-talet. Medlemmarna samlas i klubblokalen en trappa upp, medan båtarna förvaras på entréplanet.
Båthusets öde är att bli satt ur spel av vattnets eller landhöjningens krafter. Ibland överlever ett båthus havets påfrestningar och följer med landhöjningen upp på land. Där kan det inte längre användas dagligen som båtgarage. Det blir ett musealt monument, en överloppsbyggnad, museifolkets benämning på en byggnad som inte längre har någon funktion.

Hur blev båthuset till en gång, så som vi i dag känner det? Det är en ganska sen utveckling som går tillbaks till 1800-talet och följer i spåren på utvecklingen av 1500-talets fjärrfiske. Fjärrfiskarna kom från hela Mälardalen, lockade av de stora fångsterna. De kallades Gävlefiskarna och som mest kunde man räkna till 87 så kallade Gävlebohamnar utmed kusten norr om Uppland.
När dessa fjärrfiskare låg ute under säsongen behövde de kunna göra mat, övernatta och ha torra utrymmen för sin båt och sina redskap. Fick inte bomullssegel och nät torka tillräckligt snabbt möglade de och blev sköra, även om de barkades. Kvinnor, barn, pigor och husdjur stannade på landbacken medan männen fiskade. Man saltade in fisken i stora trätunnor. För allt detta krävdes ytor både inomhus och utomhus. Svaret blev båthuset med en rejäl boddel, och en bit upp på land byggde man ett kokhus för mat och samvaro.
Mellan kokhuset och båthuset gavs plats för gistgården, gistvallen eller sjöbodgården, där man kunde rensa och hänga upp näten, och inte minst laga näten när sälen hade varit framme.


De lokala fiskarna hade sina hem i byn på drägligt avstånd från fiskeläget. Även de insåg snart att det var bekvämt att slippa ta sig hem trötta efter dagens slit. Dessutom konkurrerade de med fjärrfiskarna både på sjön och på marknaderna.
Bondefiskarna hade flera födkrokar. En var fisket, en annan kunde vara att hålla några djur, odla potatis och säd för sitt husbehov och en tredje var jakten främst på säl och fågel. Intill bostadshuset hade de stall för djurhållningen och längre bort ängslador. För fisket hade man en bod där man förvarade redskapen. Dörren vette mot sjön och gistgården. Vid sjön låg båten till hälften uppdragen eller förtöjd vid länningarna.
När fisken gick till i början på 1800-talet och blev en betydande inkomstkälla växte både båtar och bodar. Båten behövde också en bättre förtöjningsplats, landhöjningen hade gjort länningen för grund. Sjöboden flyttar ner helt till strandkanten, en brygga byggs utmed gaveln eller långsidan, så att man kan landa nät och fångst direkt på bryggan. Gistgården flyttas bakom boden och boden får, kanske för första gången, en dörr också i ena långsidan.
Nästa och sista steg i utvecklingen mot ett båthus är att boden förlängs ut i vattnet. Intill båthusets sidor, ibland både invändigt och utvändigt, tillkommer bryggdäck. Den utvändiga bryggan är till för den tillfälliga förtöjningen och genom att kunna välja tilläggningssida kunde man skaffa sig ett visst läskydd. Helst vill man ligga så att vinden håller ut båten från bryggan.
Boddelen i båthuset utvecklas också, framför allt blir den större. På loftet i boden uppstår ett förvaringsutrymme på sjöbodvinden. Ofta är vindsutrymmet öppet eller försett med lucka och då finns här plats för långa föremål som åror och master.

I alla båthus försöker man ordna så att det är möjligt att hissa upp båtarna. I det upphängda läget är båten säkrad för is och storm. I äldre tider hissades båten upp med talja och block eller rep och trärullar om den inte var alltför tung. Rullen var försedd med hål, i vilka man kunde sticka in en ten. Var båten tung hjälptes man åt. Båten hade särskilda beslag för upphissningen, vanligtvis ett i fören och två i aktern för att den skulle hålla balansen i upphissat läge.
För tyngre båtar arrangerade man med spel och kätting eller vinsch och vajer som lades runt båten. För att båten inte skulle bli deformerad i sitt upphängda läge försågs hissanordningen med en axel som höll ut bärkraften. På senare tid har den manuella kraften ersatts av elvinschar, ofta fjärrstyrda. I det upphissade läget säkras båten vanligen med att placeras på kraftiga reglar som läggs mellan båthusets sidor.
Lyfter man upp båten två till tre gånger under säsongen slipper man också bottenmåla den. Det kan räcka med en avtvättning med svabb eller högtryckssprutan. I båthuset råder ett dunkel med solkatter och vattenkluck. Det direkta solljuset kommer inte åt kapell och klädsel, som bleks fort i solen. Även plastbåten trivs bäst i båthuset. I solljus oxiderar gelcoaten, den vita färgen kritar sig och de mörkare nyanserna bleknar.


Båthusen är en brokig skara hustyper, små och stora, som haft sina egna byggmästare. Ibland kan man se att en viss typ har spridit sig i trakten. Den s k Misterhultsboden är vanligare i småländska Misterhult än på andra ställen, Tjustvarianten är på samma sätt vanligare i Tjust skärgård än på annat håll. Båthus med fjärrfiskbakgrund är i allmänhet stora, ibland inredda med loft.
Vad som skiljer olika landsändar åt är hur man löser grundläggningsfrågorna. I norra Sverige är stenkistan vanligast, medan pålningen är vanlig i Mellansverige och på Åland. På Upplandskusten träffar man på en särskild grundläggning. De lodräta pålarna ställs i urtag eller fixeras vid en långstock som ligger utmed hela båthuslängden. Långstocken har till uppgift att fördela husbelastningen. I övrigt är det vanligt att båthuset vilar på cementringar, fyllda med cement eller sten, eller andra gjutna fundament.
Ytterligare en skillnad finns mellan olika kustlägen. I södra Sverige byggs båthuset ofta delvis i skiftesverksteknik och taket täcks med takspån. Längre norrut är det vanligt att finna knuttimrade hus och tak täckta med vass eller halm. De här skillnaderna i byggnadsteknik går tillbaka till att metoder och material var vanliga för traktens övriga bebyggelse. I den uppländska modellen är räfstänger placerade mellan gavelröstena. Halmen läggs på från takfoten upp mot nocken och över halmen och parallellt med räfstängerna läggs takstängerna.
När det gäller färgsättningen gäller som för all annan äldre bebyggelse den röda slamfärgen med vita eller svarta knutbräder och vindskivor. Ibland förekommer tjärade hus och intill herrgårdar och andra ambitiösa miljöer kan båthuset ha samma färg som fastighetens huvudbyggnad, vanligtvis den herrgårdsgula kulören. Här avviker dock båthusen på Åland som ofta är omålade eller svagt blågrått färgade av järnvitriol.

Nu märks ett förnyat intresse för båthusen. De gamla fiskelägena och deras sammanhållning i fiskelag växlas över till bostadsrättsföreningar. Husen köps in och blir liksom fiskebodarna i vår ytterskärgård en boplats för några korta sommarveckor med bad, fiske och umgänge. Det är ingen dålig utveckling, så länge husen moderniseras försiktigt och inte förvanskas med altaner, balkonger, markiser och keramiska golv. Här finns en uppgift för lovgivande myndigheter att hålla hårt i utvecklingen.
Under tiden samlas vi i de gamla båthusen och kisar på varandra mellan vandrande solkatter i dunklet, lyssnar på klucket och insuper lukten av fuktigt virke.

Text: Claes Dymling
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt