Böcker till husbiblioteket

Redaktionen har valt ut några tummade favoriter som kan passa som torpläsning i sommar.

1.    Else ”Sprossa” Rønnevig är en av Norges mest kända byggnadsvårdare. Hon har skrivit flera kunniga och inspirerande böcker, bland annat Gamle hus – Inspirasjon og mange gode råd som är en vacker bok med många bilder från norska hus och hem. Hon berättar också om olika material, tekniker och stilhistoria. Mycket känner man igen medan annat är helt annorlunda och typiskt för norsk bebyggelse, sprossa.no.

2.    En prästgård anses av många som den idealiska bostaden – inte stor som en herrgård, men betydligt större än ett torp. Det finns hela 3200 prästgårdar i Sverige. Merparten genomgick omfattande moderniseringar kring mitten av förra seklet, men inte alla. I den tredje och helt omarbetade upplagan av Svenska prästgårdar – Kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård (Carlssons, 2012) berättar Martin Giertz, som själv bor i en prästgård, om prästernas boställen till egna fina bilder.

3.    Under 1700-talet tillverkades praktfulla kakelugnar vid porslinsfabrikerna Marieberg och Rörstrand. Susanna Scherman har inventerat och identifierat ett flertal av dessa och samlat dem i den vackra boken Den svenska kakelugnen (Wahlström & Widstrand, 2007) – ett välkommet komplement till kakelugnsklassikern Den verkliga kakelugnen av Margareta Cramér, om fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm 1846-1926 (Stockholmsmonografier, 1991).

4.    Hantverket i gamla hus hör till hörnstenarna i Gård&Torps bibliotek. Den behandlar tio av de viktigare äldre hantverken inom byggnadskonsten som murning, glasmästeri, måleri, kakelugnsmakeri, knuttimring, stuck och gjutning. Här får man handfasta råd och en översikt av material och tekniker. Hantverket i gamla hus är författad av erfarna byggnadsvårdare och gavs ut av Byggförlaget i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen år 2000.

5.    Vad odlade man förr intill husknuten? I Köksträdgårdens historia av Marie och Björn Hansson (Signum 2002/Norstedts 2011) får vi lära om nyttoträdgårdar från antiken fram till i dag. Länge odlades köksväxter tillsammans med blommor, något att bli inspirerad av i den egna täppan. I köksträdgården samsas doft, färg och form med rika smakupplevelser. Varje avsnitt avslutas med en utförlig växtlista.

6.    Runt sekelskiftet 1900 växte intresset för det inhemska, och allmogekulturen och folkkonsten hyllades som äkta och ursprunglig. Synen på hemmets estetik påverkades, ett harmoniskt ”nationalromantiskt” hem skulle vara både vackert och funktionellt. Besök hemma hos tidens kulturelit ger en bild av estetiska ideal under nationalromantiken. I ”hemtrefnades” tid – Allmoge, nationalromantik och konstnärligt nyskapande i arkitektur, möbler och inredningar 1890-1930 av Johan Knutsson (Nordiska museets förlag, 2012).
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Att hålla hus - i Östergötland

Att hålla hus - i Östergötland
 Östergötland har en fantastisk bebyggelse med allt från herrgårdar från 1600-talet, rundlogar från det sena 1800-talet, skolor, lantliga industrier och byar till små, speciella hus för ankor. Boken berättar om vanliga och typiska hus, men också om hustyper som är ovanliga eller på väg att försvinna. Gemensamt för alla är att de ingår i det östgötska byggnadsbeståndet och är en del av vårt kulturarv.

Östergötland består av skogsbygden i norr, slätten, övergångsbygden mot småländska höglandet, södra skogsbygden och skärgården. Bebyggelsen varierar, men en del byggnader är karakteristiska för hela landskapet. Vissa hus skulle kunna finnas på andra platser i Sverige, medan andra bara kan ligga just här i Östergötland.
Boken är rikt illustrerad med Lars Ekelunds fotografier och bilder ur länsmuseets arkiv.

Pris 340 kr
Köp den via Östergötlands läns museum

Vita lögner

Vita lögner
 Den vita marmorn i antikens statyer var länge en grundpelare som bar upp västvärldens kulturella identitet och visade på dess överlägsenhet. I själva verket var all antik skulptur bemålad, ett faktum som länge varit känt av vetenskapen. Trots det
har ledande konstkritiker och museer fortsatt att förmedla en falsk bild av den vita
antiken till den vanlige museibesökaren.
I höst erbjuder Medelhavsmuseet ett unikt tillfälle att uppleva antikens färger med
nya ögon. I samband med utställningen ges boken Vita lögner ut i samarbete med
Bokförlaget Arena. Genom nya tekniker kan forskare idag rekonstruera antikens färgprakt. Under ledning av professor Vinzenz Brinkmann, Stiftung Archäologie, Frankfurt har ett internationellt forskarteam tagit fram bemålade rekonstruktioner av utvalda verk från Grekland under arkaisk tid fram till den kejserliga romerska eran. I höst erbjuder Medelhavsmuseet ett unikt tillfälle att se antikens färger med nya ögon. I
utställningen visas färgstarka rekonstruktioner som bländar åskådaren i starkt blåa,
röda och gula nyanser. Utställningen innehåller även verk av konstnären Cecilia
Edefalk och fotografier av Åke E:son Lindman samt föremål ur museets egna samlingar som bär tydliga färgspår. Vandringsutställningen har tidigare bl.a. visats på
Pergamonmuseum i Berlin, J. Paul Getty Museum i Los Angeles och visas nu för
första gången i Sverige.
Cirkapris 250 kr.
Arena Förlag.

Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar

Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar
 Skånes herrgårdar består inte bara av borgar och vattengravar. Lantbrukens byggnader är en arkitektur som syns och ger landskapet karaktär. Dessa det hårda arbetets miljöer är ofta förbisedda i byggnadshistorien, men med sina stora hus inom ett tydligt och planlagt byggnadsmönster är de möjliga att studera ur flera infallsvinklar. Under fem sekel var de skånska herrgårdarna bygdens nav, till vilket nästan alla människor var knutna - ekonomiskt, socialt och religiöst. Lantbruksbyggnaderna är en historisk källa som vidgar perspektiven. De arkitektoniska uttrycksformerna belyser samhällsstrukturer och samhällsliv. Boken är ett fint komplement till litteratur om svensk byggtradition.
Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar. Idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur
Ulrich Lange
Nordiska Museets förlag
ISBN 978-91-7108-524-5
Cirkapris 200 kr

Ny Stockholmsguide

 

Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande

 

Snigel - fridstörare i örtagården

 
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt