Bortglömda vedhus

En bortglömd byggteknik som är billig, miljövänlig, rolig, enkel och värmeeffektiv. Det handlar om kubbhus, hus byggda av vedklabbar och lerbruk.

Det är svårt att veta om man har ett kubbhus, eftersom kubben oftast är dold av panel eller puts. Först när väggen rivs ser man säkert. Misstänker du att du har ett, kontakta Bengt på bengt.fagerstrom@spray.se eller Olle på olle@kubbhus.se

Kubbhusteknik; att bygga hus av vedklabbar som fogas samman med lera, användes i skogrika länder som Sverige, Polen och Kanada från mitten av 1800-talet och ungefär 80 år framåt. Därefter föll den i glömska – nästan. I USA är den fortfarande relativt vanlig. Här i Sverige finns några kubbhus bevarade, och några som vet hur man bygger dem.
Bengt Fagerström har ägnat de senaste 15 åren åt att kartlägga landets olika kubbhus och komma underfund med hur de är konstruerade. Ofta vet man inte om att man har ett kubbhus, eftersom veden är dold bakom panel eller puts. Det har gjort kartläggningen av husen extra svår, berättar Bengt.
-Det började med att jag inventerade timmerhus i sörmländska Bettna och fick kontakt med en man som hade rivit bort panel i sitt hus och där under hittat vedklabbar och lera. Då vaknade mitt intresse. Strax hittade jag ett annat hus i Bettna byggt med samma teknik och sedan dess har jag jagat landet runt efter kubbhus.
För sex år sedan kom Olle Hagman i kontakt med Bengt och kubbhusen, och blev lika biten han.
Totalt har Bengt och Olle hittat 150 kubbhus i Sverige. Särskilt många finns i Stockholm och Sörmland, där det främst är boningshus som har byggts, och kring värmländska Gräsmark, där de flesta är ladugårdar. Fler har funnits men är rivna. Ibland är kubben rödfärgad vilket tyder på att den har gjorts av återanvänt timmer.
–Kubbtekniken var främst de fattigas byggteknik, tror Bengt.
–Veden fanns, leran var gratis, arbetet kunde man göra själv.
Olle är mer inne på att det från början var ganska välbeställt folk, men att det med tiden mer och mer blev en teknik för fattiga, särskilt under de första decennierna av 1900-talet, när byggandet professionaliserades. Då passade den för fattiga som inte hade råd att leja yrkesfolk för bygget.
Men även i dag är det väl värt att bygga kubbkonstruktioner, menar Bengt. Husen blir varma, fukttåliga och får gott inomhusklimat, eftersom ved och lera andas och buffrar fukt. Dessutom är de brandsäkra, tack vare leran. Nackdelen med kubbhus är att man måste ha lång framförhållning och planera bygget ordentligt. Veden måste vara helt torr innan den kan användas, vilket tar åtminstone trekvarts år. Det gör tekniken mindre intressant i dagens effektiva och storskaliga byggande, men i början av 2000-talet byggde Munkedals pappersbruk en ny konferensanläggning i kubbteknik, som ett led i företagets ekologiska profil. Kanske är kubbtekniken på väg tillbaka?


Text Nella Bergström
Foto Olle Hagman


Bygga själv
Det finns en del litteratur och information på nätet i hur man bygger kubbhus, och på Sörmlands museum hålls ibland endagskurser i tekniken.
Bengt råder att du börjar i liten skala, till exempel en hundkoja eller friggebod. Därefter kan du ge dig på större projekt.Mer om kubbhus
En murad kubbvägg kan beskrivas som en vedtrave med murbruk mellan varje varv. Vedens längd är ca 25-30 cm, vilket också blir väggens tjocklek. Klabbarna läggs i ramverk eller krysslagda hörn utan stolpar. Veden fogas sedan samman med lerbruk eller cementbruk och hela konstruktionen putsas eller kläs med panel. Ibland har en vägg lämnats oklädd för luftväxlingens skull.Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt