Bygga ut? Hur blir det snyggt?

Tänk noga igenom om huset verkligen måste byggas till, och fundera på om du vill redovisa tillbyggnaden eller låta den smälta in i det befintliga huset. Det är Jacob Hidemarks råd till dig som funderar på att bygga ut huset.

Att bygga till ett hus är inget nytt, det har man gjort i alla tider så länge det funnits hus.
Historiskt sett lade man normalt hus till gårdsmiljön när nya behov stod för dörren. I många fall finns det ursprungliga huset kvar som en relativt liten stuga, oftast orienterad med ingången mot söder. I vinkel med den finner man en femtio till hundra år yngre byggnad som är större. Kring dessa finns nyttobyggnaderna - magasinen, bodarna, hönshuset, dasset och en bit bort ladugården.

Skillnaden då, jämfört med idag, var tekniken man valde att bygga till på. Förr konstruerades de nya husen mer eller mindre på samma sätt som de äldre. I skogrika landskap timrade man och i stenrika byggde man med sten som lades till sten. Detaljer som fönster, foder och dörrar fick däremot rätta sig efter det som var modernt vid tillfället. På så sätt hölls gårdsmiljöerna ihop och byggnaderna fogades till varandra som en helhet.
Under nittonhundratalets andra hälft förändras sättet att bygga radikalt. Regelkonstruktionen blir den vanligaste i trähus. Cementbaserade material blir nästan allenarådande i stenhus.

En vanföreställning är (nästan enbart hos män) att alla män som levde på landet förr var kunniga i att bygga hus. Att de planerade, proportionerade och reste husen själva på gården. Så var naturligtvis inte fallet. För de stora gårdarna och godsen anlitades arkitekter eller erfarna byggmästare. För de mindre torpen och gårdarna anlitades timmermän och snickare som reste mellan socknarna. Mitt råd till alla som bestämt sig för att bygga till eller bygga om är därför att anlita eller rådfråga en person som på ett professionellt plan arbetar med byggnader innan man kommer för långt i om- eller tillbyggnadsplanerna.

Innan man bestämmer sig för att bygga till ett äldre kulturhistoriskt intressant hus bör man noga fråga sig om det verkligen är nödvändigt.
Man bör i stället överväga om behoven kan lösas på något annat sätt. Här är det viktigt att låta processen ta tid, att bo in sig i huset för att känna hur det fungerar, och vad man eventuellt saknar.
När man vill köpa ett torp är det med andra ord synd att bestämma sig för ett som redan från början är för litet för familjen, vännerna etcetera. Bättre då att välja ett som klarar behoven och låta någon annan med mindre behov köpa det lilla torpet. Allt för att bevara värdefulla och orörda byggnader till eftervärlden. Jag har sett allt för många exempel då ett vackert torp redan efter ett par månader byggs till med en minst lika stor huskropp i vinkel. Det blir sällan bra.

Det finns ingen regel för hur en tillbyggnad ska göras. Varje hus är i princip unikt och lösningarna lika många som det finns hus.
Några riktlinjer finns dock. Det första är att analysera husets karaktär för att inte av misstag bygga bort det som gör det speciellt. Har man till exempel ett hus som är högrest i sin gestalt, kan det vara synd att förlänga det eftersom det då får ett annat uttryck. Ett annat viktigt ställningstagande är om tillbyggnaden ska skilja ut sig som en adderad del eller om den istället ska följa det ursprungliga huset så att det ser ut som den funnits från början. Här finns återigen ingen patentlösning, beslut måste tas från fall till fall.

Oavsett vilket tillvägagångssätt man väljer är detaljerna viktiga. Det är avgörande att hålla en likartad detaljeringsgrad i snickerierna på tillbyggnaden som ursprungsbyggnaden, om än i en annan form eller stil.
Det ska vara intressant att närma sig en byggnad och upplevelsen bör gå från gestalt till detalj desto närmare man kommer. Så är nästan alltid fallet med äldre hus. Idag är vi inte lika noga med det när det kommer till massproducerade hus, och ett sådant hus blir därför inte intressantare på fem meters avstånd än från hundra meter.

Även skala och proportion är mycket viktiga. Är ytterdörren till det gamla huset ca 1,8 meter hög, vilket inte är ovanligt, ser det märkligt ut med en ny standarddörr på 2,1 meter alldeles bredvid. Äldre hus har ofta mycket mindre mått än nya. Då bör man istället, för bäst resultat, uppfinna en egen tumstock som följer de äldre proportionerna.

Jag har svarat på läsarfrågor i Gård & Torp sedan 2008. Väldigt många frågor rör tillbyggnader. Den absolut vanligaste frågan handlar om att bygga till en veranda. Verandor är speciella då det ligger i dess natur att vara ett tillägg till huset med ett annat uttryck med långt fler fönster och en rikare snickerikultur.
En veranda är därför förlåtande eftersom det går att avläsa ursprungshuset bakom densamma. Med det inte sagt att alla hus är lämpliga att bygga verandor framför, långt ifrån.
Efter verandor kommer behovet av badrum, tvätt och kanske ytterligare ett sovrum. Det är mycket svårare. I princip är det klokt att lägga ut badrum och tvätt utanför den ursprungliga planlösningen då den annars riskerar att förstöras genom att siktlinjer och naturliga rumssamband byggs bort. Dessutom är det bra att inte dra in för mycket tekniska installationer i gamla hus.

Torpet före ombyggnad.

Som exempel vill jag visa två tillbyggnader jag gjort genom åren. Båda kommer ur behovet av badrum/tvätt och sovrum. Förutsättningarna för tillbyggnaderna var helt olika och valet av lösning därför vitt skilda.
Det första huset är ett litet sörmlandstorp, underbart vackert inplacerat i landskapet mellan ängar och äppelträd. Här fanns verkligen inte behovet av att tillföra ett nytt uttryck till huset. Dock fanns behov av badrum och matplats. För mig var den naturligaste lösningen här att förlänga huset med en fönsteraxel och låta det nya smälta ihop med det gamla utan synliga skarvar. Det hade inte varit möjligt om behovet av fler rum varit större. Då hade det varit bättre att bygga ett nytt hus med de nya funktionerna en bit ifrån.

Torpet efter ombyggnad.
Magasin före ombyggnad.

Det andra exemplet är ett magasin som inordnar sig i en gårdsmiljö på en större gård i Uppland. Magasinet hade stark karaktär i sig med sin höga och nästan lite tornlika gestalt. Den måste även efter att en tillbyggnad lagts till, vara avläsbar. Därför valde jag att här låta den nya byggnaden underordna sig den gamla genom att vara lägre och med flackare tak. Tillbyggnaden är samtidigt helt avläsbar som ny, genom att den fått ett modernare uttryck med stora glaspartier.

Magasin efter ombyggnad.
Text: Jacob Hidemark
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt