Checklista för dig som vill köpa sommarstuga

Drömmer du om en egen sommarstuga? Här följer några råd för dig som funderar på att köpa fritidshus.

Ta gärna hjälp av en besiktningsman och kontrollera husets svaga punkter:

Omgivning
Finns det närliggande sluttningar som medför att vatten rinner mot huset? Finns det stora träd nära huset som fäller löv, barr mm över taket?

Fasad
Kontrollera att fasaden är hel och se till att åtgärda sprickor i putsen på ett fackmannamässigt sätt.

Hur ser träpanelen ut, framför allt nedtill? Är träet murket och mjukt?

Är fönster och fönsterbågar i gott skick?

Tak
Om taket har pannor, kontrollera att de ligger på plats och är hela. Hur ser läkten ut? Är underlagspappen hel? Om huset har ett platt eller låglutande tak är det extra viktigt att kontrollera taktäckningen, eftersom denna konstruktion är mycket skadebenägen.

Kontrollera hängrännor och stuprännor.

Vinden är beroende av en fungerande bostadsventilation. I hus byggda efter 1970 och i tilläggsisolerade hus finns mycket isolering, ett litet tillskott av fukt från bostaden kan skapa stora problem. Luktar det friskt på vinden?

Källare och grund
Källare bör ha ett trefaldigt fuktskydd: dagvattensystem (hängrännor, stuprör) som avleder vatten från taket, dränering som hindrar markvattnet att komma i kontakt med huset samt ett fuktskydd i form av värmeisolering eller en fuktspärr.

Genom att själv gå ned i krypgrunden kan du upptäcka fuktskador. Den mest kritiska perioden är juli-september. Kontrollera om väggarna är fuktiga. Känns det fuktigt? Luktar det jord?

El
Klarar huvudsäkringen av att du kör element, varmvattenberedare och spisen samtidigt?

Vatten och avlopp
Kontrollera vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn och avloppet om det finns en tank eller trekammarbrunn. Uppfyller avloppslösningen kommunens krav?

Tänk efter före hur mycket tid och pengar du vill lägga på renovering och underhåll. En ny avloppslösning kan kosta uppåt 100.000 kr. Utöver banklån tillkommer avgifter för sophämtning, el, vatten och vägavgifter. Fritidshus kräver ofta mer tid och engagemang än man tror. Men en egen sommarstuga ger också mycket tillbaka!

Källa: www.villaagarna.se

Text: Anette Svensson
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt