Det är fodret som gör det!

Det börjar brett och slutar med nästan ingenting. Så lyder en enkel beskrivning av fönsterfoder från 1700-talet fram till funkisen.
 

Fönsterfodrets främsta uppgift är att dölja springan mellan fönsterkarmen och väggen. De har liksom dörrfoder följt modets växlingar under åren. Fönsterfoder som är breda och släta med en profilerad ytterkant är typiska för 1700-talet. De var tappade och hopsatta som en lös ram runt fönstret. Färgerna på fönstren var under hela 1700-talet grå, ockragula och mot århundradets slut mahognyröda. Med 1800-talets intåg blev fönsterfodren en spegel av stenarkitekturen, med rakare linjer och lånade detaljer av klassicismen som konsoler och gavelfrontoner. Mahognyfärgen var fortfarande en vanlig fönsterfärg, liksom ockragult, men även brunt, grått och mörkgrönt förekom. Nu var fodren helsläta och hade ofta profilerade överstycken.
Under mitten av seklet kom schweizerstilen att bli högsta mode. En uppsjö av olika fönsterfoder presenterades i de många mönsterböcker som fanns att tillgå. Fodren var kontursågade och vitmålade. Nu infördes även plåtblecken som ersatte de tidigare droppnäsorna av trä. Färgskalan på fönstren blev dovare i rött, brunt eller grönt.
När nationalromantiken slog igenom blev det en återgång till raka och släta fönsterfoder. Nu blev färgsättningen lite mer spännande, inte bara vitt gällde längre utan fodren kunde ha alla kulörer, från orange till grönt.
Mer återhållsam blev färgsättningen under nyklassicismens tid på 1920-talet, med snickeridetaljer i brutet vitt eller en mörkare nyans av husets kulör. Släta enkla fönsterfoder var vanligt men det förekom även mer antikiserande dekorationer.
Med funkisens intåg blev fönsterfodren smalare och ofta målade i fasadfärgen vilket gjorde att de försvann in i fasaden. De smala och vita fodren fanns kvar till långt in på 1950-talet. 

De smala vita fönsterfodren fanns kvar långt in på 1950-talet. Oregelbundna fönsterformer blev vanligt på 1940-talet fram till 1950-talet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1908 uppfördes det här huset som har småspröjsade överbågar. Helsläta vita foder som vid denna tid oftast kombinerades med en annan färg på bågarna.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt