Djuromsorg och miljöhänsyn styr val av julskinka

86 procent av svenska folket har ganska eller mycket stort förtroende för Sveriges bönder då det gäller att följa lagar och regler för svensk djurhållning. Nästan lika många, 79 procent, äter helst griskött från Sverige. Det visar en alldeles nygjord Sifoundersökning som LRF presenterar idag.Sveriges konsumenter är överens, helst ska julskinkan vara svensk. Men när konsumenterna säger vilket som är deras främsta skäl till att välja svenskt, är svaret inte lika entydigt.

En fjärdedel av det svenska folket, 25 procent, väljer svenskt griskött för att de anser att djuromsorgen är bättre på svenska gårdar jämfört med djuromsorgen i många andra länder. Lika många är de, det vill säga 25 procent, som vill att maten ska ha transporterats så kort sträcka som möjligt. Lika stor är den grupp konsumenter, 25 procent, som väljer svenskt griskött för att de i första hand vill stödja företag och bönder som är verksamma i Sverige.

– För konsumenterna är dessa tre argument precis lika viktiga. Men för en stor del av konsumenterna, 17 procent, är det allra viktigaste skälet till att välja svenska livsmedel att de är fria från många av de sjukdomar och smittor, som exempelvis salmonella, som finns i många andra länder, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Många konsumenter är medvetna om att uppfödningen av svenska grisar skiljer sig åt jämfört med uppfödningen i andra länder. Störst är kännedomen om det svenska kravet på att grisarna ska ha tillgång till strö. Sju av tio konsumenter, 70 procent, känner till denna lag.

Mer än varannan konsument, 54 procent, vet att det i Sverige till skillnad från i de flesta andra länder, är förbjudet att klippa av grisarnas svansar. Var tredje konsument, 33 procent, vet att svenska grisar ska ha separata gödsel- och sovplatser.

Det svenska minimimåttet på grisarnas utrymme är 50 procent större än EUs minimimått. Sex konsumenter av tio vet att svenska grisar har större utrymme. Fyra av tio vet att svenska griskultingar får tillbringa mer tid med suggan jämfört med kultingarna i övriga EU.

Undersökningen gjordes av Sifo på uppdrag av LRF. 1 000 personer över hela landet tillfrågades under perioden 6-9 december 2010.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt