En 1700-talsdröm

Johan och Anna Märta Stenberg bor på en över 200 år gammal, vackert rustad sörmlandsgård. Förr var här skjutsställe med liv och rörelse, i dag råder idyll och frid i sommargrönskan. Följ med till Ändebol!

Hovtramp, svettiga hästar, ojämna leriga vägar, skrammel av vagnar, rop och skratt. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur det kan ha sett ut vid ett gästgiveri och skjutsställe förr i tiden. För tvåhundra år sedan var Ändebol ett sådant ställe där man rastade och bytte hästar på resan.
– Som en dåtidens bensinstation, säger Johan Stenberg, nuvarande ägare av gården och länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen. Ändebol är enligt en inventering ett av de äldsta värdshusen som har grundformen kvar, berättar Johan, vars farfars farfars far ägde värdshuset i grannorten Stensjö. En gästgiveriförordning från 1600-talet föreskrev att det skulle finnas gästgiverier inom två mils avstånd längs de större vägarna. Så sent som runt sekelskiftet 1900 fanns det 55 skjutsstationer i Sörmland.
I dag råder ett fridfullt lugn över den välhållna gården som i stort ser ut som när den byggdes vid slutet av 1700-talet. Bakom en hög syrenhäck ligger efter varandra, precis som förr, uthusen samlade i fyrkant runt en gräsplan, den inneslutna trägården med lusthus och växthus och sist i raden gårdsplanen med boningshuset och två flygelbyggnader på ömse sidor om en planterad rundel. Den skyddande häcken följer gamla landsvägen mellan Katrineholm och Norrköping.
Johan och Anna Märta Stenberg bor sedan 1993 på Ändebol med barnen Minna och Carl Wilhelm. Fram till början av 1990-talet användes Ändebol enbart som sommarbostad vilket gör att så mycket av den ursprungliga känslan finns kvar. Det var helt enkelt inte nödvändigt att göra några större ingrepp i husen för de korta sommarmånaderna, något man kan tacka tidigare ägare för.

Guldockra
Huvudbyggnadens fasad domineras av ett stort runt fönster- ett så kallat oxöga. De tre husen har de för byggtiden typiska brutna taken täckta av enkupigt tegel som skiftar vackert i olika kulörer beroende på hur gamla de är En del pannor är kvar sedan huset byggdes, berättar Johan Stenberg, resten har kompletterats allt eftersom behovet har uppstått.  Flygeln till höger har använts som magasin och drängstuga, den andra var först också magasin, men byggdes om till skola och lärarinnebostad mot slutet av 1800-talet. Skolan lades ned på 1910-talet. Alla husen är målade i den ljusa falurödfärgen.
– När vi kom hit fanns en veranda från 1800-talet på husets framsida. Vi bestämde oss för att ta bort den vilket stämmer bättre med husets karaktär, säger Johan Stenberg. Man ändrar ofta funktioner över tiden allteftersom behoven förändras. Man såg heller inte till de estetiska värdena i första hand, utan till de praktiska.
Den gamla ytterdörren har kompletterats med en nytillverkad stadigare variant som sitter utanför sin äldre förlaga. Fönster och husknutar var vita, så som man ville ha det kring förra sekelskiftet, men familjen valde att måla dem röda som resten av huset. Alla fönster har målats med grå linoljefärg och dörrarna i guldockra.       


Pappmodell
Boningshuset följer den klassiska sexdelade planen med salen rakt fram bortom farstun och fyra mindre rum, ett i varje hörn. Köket med den gamla spisen ligger till höger. Salen används som matsal och de övriga kamrarna som sällskapsrum. Eftersom huset saknade toalett har familjen Stenberg låtit bygga in ett litet utrymme i farstun där också en kamin murades. Resten av rummen har kakelugnar från 1800-talet. På övervåningen finns tre sovrum på gavelsidorna och det som tidigare var vind är nu ett trivsamt rum med många böcker där ljuset flödar in. 
– Vi funderade mycket kring rummens förhållande till varandra när det gällde färgsättningen. Vi gick så långt att vi byggde en liten modell av papp som man kunde kika in i för att få en uppfattning om hur det skulle kunna se ut. Det är så viktigt med perspektiv, betonar Johan. 
Vi valde en mildare färgskala även om kulörerna på 1700-talet säkert var starkare. Man skulle kunna jämföra vår färgsättning med kulörer som fått blekas med åren. 
Familjen har tagit hjälp av skickliga målare, men Johan har själv utfört en del av det invändiga måleriet. De flesta väggarna är målade med limfärg.
– Den är lätt att tillverka, och mer ursprunglig till sin karaktär, men kan vara litet svår att jobba med eftersom man inte ser hur det blir förrän färgen har torkat, anser Johan.

Vildsvin och hjortar
Höga lönnar skänker skugga åt gårdsplanen. Bakom boningshuset böljar landskapet vackert. Ordet pastoralt känns inte tillgjort här. Sommarfår betar på ängarna för att hålla undan sly och annat där Johan planterat ett dussin ekar för framtiden. Från några krumma äppelträd dunsar äpplen ner på marken. Det ser märkligt ut eftersom träden är ihåliga.
– Det är viktigt att ta bort allt som ger parasiter i ett ihåligt träd, berättar Johan, som mossa och gräs. Man kan till och med använda stålborste för att få bort det murkna. Skalet i sig är starkt och kan hålla trädet upprätt. Träden klarar sig bra utan innanmätet. Det har jag lärt mig av antroposoferna som har ett naturligt förhållningssätt till naturen, till färger och till boendet. 
– Det vi har skapat här på Ändebol är trädgården, berättar Anna Märta Stenberg.
Den ligger väl skyddad mellan logens bakre vägg, täta syrénhäckar som förstärkts med plastnät och en hög tegelmur. Man måste skapa lä för att förbättra växtzonen, det är tuffare här än på slätten en bit bort.
– Det finns två hot som vi har försökt att bemöta, kylan och vinden, samt de vilda djuren. Rådjur, dovhjort och inte minst vildsvinen hör till en landsortsträdgårds värsta fiender.
Johan hade sett några tegelmurar i England och ville gärna ha något liknande.
– Jag ville använda gammalt tegel så att det skulle upplevas som om muren funnits här sedan förr. Av en händelse hörde jag att en fabrik i Katrineholm skulle rivas så där fick jag möjlighet att köpa ett större parti.
Innan själva arbetet kunde påbörjas måste allt gammalt murbruk knackas bort, ett tidskrävande arbete. En mur ska byggas på frostfritt djup så familjen fick gräva sig ner till 120 cm djup där en grund göts. Muren fick bli två meter hög eftersom en dovhjort lär kunna hoppa över ett hinder på 175 cm!
– Överst har vi lagt enkupigt taktegel som en gång tillverkats på Valla tegelbruk från 1700-talet, visar Anna Märta.


Lusthus från Söder
Mellan murarna finns en hög grind som leder in till den praktfulla trädgården med välordnade rabatter på ett gammaldags vis. När man strosar längs trädgårdsgångarna går tankarna till Linnés Hammarby. Intill syrenhäcken mot väggen står ett lusthus med svartmålat brädtak. Det är byggt efter ett lusthus från sent 1600-tal som numera står på Skansen, intill Boktryckarens bostad i stadskvarteren. Det stod en gång i Katarina församling på Södermalm. I samband med att det lilla huset flyttades till Skansen upprättades ritningar som Johan fick ta del av.
– Vi gick noga tillväga och fick stor hjälp av en snickare, Ove Petterson, som tyvärr inte lever längre. Vi valde träd i skogen, vilket snickeri som skulle användas, hur profilerna skulle se ut, vilka smidda detaljer vi skulle ha. Vi bestämde oss för tidigt 1700-tal som utgångspunkt.
Intill lusthuset står ett gediget men modernt växthus av trä. Johan berättar att han sett ett växthus inne på NK som han fastnade för. Samme snickare gjorde en ritning och tillverkade växthuset som saknar el och värme, men fungerar som förvaring av redskap och annat till trädgården.
– Det är härligt och ombonat att sitta här i trädgården! Vi har försökt hitta olika utsiktsplatser att slå oss ner på. Oftast har vi västlig vind vilket är en lisa för då hör man inte den närliggande vägen och järnvägen, säger Johan.
Detta välskötta ställe med sin fantastiska trädgård – hur hinner man, hur orkar man?
– Man måste ta sig tid för att njuta, säger Johan. Man får helt enkelt avstå från att göra vissa saker. Visst måste man ägna mycket tid åt att vårda och underhålla allting, men det är inte bara för att man äger något, utan det är ett förhållningssätt till gamla saker, ett sätt att bry sig om, för framtiden.

Foto Ingalill Snitt
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt