En brädgård för timmerfantaster

Träd som får växa länge får bäst virkeskvalitet, och på Gotland finns en särskild brädgård specialiserad på sådant timmer.


Utanför Visby ligger Österby brädgård som startades 1964 och sedan starten har sågat och förädlat gotländskt kärntimmer till golv, paneler och lister. För byggnadsvårdintresserade har brädgården numera ett litet sortiment av färger, beslag och annat som kan passa i ett gammalt hus.

Foto Per Myrehed

Det som gör brädgården unik är det magasin som ligger på behörigt avstånd från brädgårdens övriga byggnader. Här ligger en depå av gotländskt kärnvirke; 100-150 år gamla furor. Alla är numrerade och finns i en databas där man kan få uppgifter om var och när trädet är avverkat. Depån är skapad efter ett önskemål från Länsstyrelsen som gärna ville att det skulle finnas ett lager av stora furor, främst med tanke på alla de kyrkor på Gotland som kräver löpande underhåll. Med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen byggdes magasinet under slutet av 1990-talet och nu kan hela kultursektorn ha glädje av depån.
-Det speciella med de gotländska furorna är att de växer långsamt, vilket gör att det blir tätt mellan årsringarna och densiteten blir hög, berättar Göran Appelquist som har jobbat med brädgården i 20 år. Virket har höga halter av harts och är därför beständigt mot skadeinsekter och även mot röta, det blir mer miljövänligt än att tryckimpregnera!
-Enligt Statens provningsanstalt är gotlandsfura minst lika bra som lärkträ, fortsätter han. Alla vill ju framhålla sin egen förträfflighet men det gotländska kärnvirket är suveränt mycket beroende på kalkstensgrunden här på ön.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt