En värmande trio

Att värma sin gård eller sitt torp med sol och biobränslen är det mest miljövänliga sättet att få värme till sitt hus. Men det finns många olika solfångare, ackumulatortankar och vattenmantlade eldstäder. Det viktiga är att dimensionera rätt, att skaffa sig testade och miljömärkta produkter och att välja delar som passar ihop med varandra.

Rätt och fel - plan solfångare utanför villa, förvanskad av tilläggsisolering och okänsliga fönsterbyten.

Solfångaren som fångar upp solens värme, ackumulatortanken som lagrar värmen och en vattenmantlad eldstad där man värmer vatten genom att förbränna ett biobränsle. Det är energitrion; ett praktiskt sätt att få värme och varmvatten med hjälp av förnybara energikällor. Metoden kan användas småskaligt i mindre hus eller storskaligt för att värma flera byggnader på en större gård. Hur fungerar de då, och vilka skall man välja för bästa resultat?
I en solfångare värmer man varmvatten, till skillnad från en solcellspanel som producerar el. Solfångaren placeras så att den blir solbelyst och så att den värms av solens strålar så effektivt som möjligt. Det innebär att den skall placeras mot söder, sydost eller sydväst, att den skall placeras så att den inte skuggas och att den skall monteras så vinkelrätt mot solstrålarna som möjligt. På våra breddgrader innebär det att den placeras mellan 30 och 60 grader från horisontlinjen. Placerar man den på andra sätt får man ut mindre av sin solfångare.
Det finns plana solfångare och vakuumsolfångare. Plana solfångare brukar se ut som en glasad låda på taket men kan även integreras i taket och blir då en del av takets tätskikt. Vakuumsolfångare ser ut som en rad lysrör. Plana solfångare är billigare men kräver större yta. Plana solfångare finns också som byggsats vilket blir ännu billigare men bygger på eget arbete. Snö smälter snabbare från plana solfångare eftersom de blir varma. Vakuumsolfångare är dyrare men effektivare så man behöver inte så stor yta. De ger värme en längre tid av året om de inte har blivit snötäckta. Många vakuumsolfångare importeras från Kina och kvaliteten kan variera. Välj en leverantör med gott rykte och som har kontrollerat kvaliteten på solfångarna.

Ackumulatortank på 500 liter.

Rätt storlek på tanken!
Eftersom solen enbart lyser på dagen och man vill ha varmvatten även på kvällen måste man kunna lagra sitt solvärmda varmvatten. Det gör man i en välisolerad vattentank, en så kallad ackumulatortank. Varmvatten från solfångaren leds via en värmeisolerad rörslinga till tanken. Vattnet i ackumulatortanken kan även värmas med en rörslinga från den vattenmantlade eldstaden. I ackumulatortanken sitter en varmvattenberedare och värmen förs över (värmeväxlas) från tankens vatten till det vatten som skall till kranar och duschar. Man kan inte ha samma vatten eftersom man måste ha glykol i solfångaren för att vattnet inte skall frysa när det är minusgrader ute. Från ackumulatortanken tar man även sitt varmvatten till radiatorerna.
Storleken på ackumulatortanken avgörs av hur mycket varmvatten man förbrukar och av effekten på eldstaden. Om man inte är så många i familjen och bor i ett energisnålt hus kan det räcka med en tank på 300 liter. 500 eller 750 liter är vanligare, det brukar man ha när man har en vattenmantlad kamin. Har man panna är kapaciteten större. På sommaren när man bara behöver varmvatten räcker det med en tank, på vintern när man eldar för att få både värme och varmvatten krävs större volym på ackumulatortanken. Då kan man ha två tankar, en huvudtank med varmvattenberedaren som man använder året runt och en extra så kallad ”slavtank” som kopplas in under uppvärmningssäsongen. Då kan man variera tankvolymen mellan sommar och vinter. Har man för stor tank på sommaren orkar inte solfångaren få varmvattnet tillräckligt varmt. Har man för liten tank på vintern måste man elda oftare och vara noga med att inte värmesystemet kokar.

Stort hus behöver panna
I en vattenmantlad eldstad värmer man vatten genom att elda ved, pellets eller flis. Eldstaden är konstruerad så att förbränningen sker så effektivt som möjligt, för att man inte skall behöva använda onödigt mycket bränsle och för att det inte skall produceras miljöstörande rök. Dessutom strävar man efter att eldningen och sotningen skall vara så enkel och bekväm som möjligt. För att förbränningen skall bli effektiv brukar eldstaden bestå av keramiska material så att man lättare kan håll en hög och stabil förbränningstemperatur. Luftflödet regleras noga, oftast med hjälp av fläktar, och luften tillförs så att man får en förvärmning av luften, en förbränning och en efterförbränning. Man kan ha omvänd förbränning i eldstaden, så att luften pressas ner genom bränslehärden, då kommer syret åt bränslet överallt och förbränningen blir mer fullständig. Dessutom kan eldstaden vara försedd med katalytisk rökgasrening. Vattenmantlade eldstäder bör vara kopplade till en ackumulatortank, då får de högre verkningsgrad och påverkar miljön mindre. För att underlätta för kunderna att välja miljömärks eldstäder. 
Man kan välja mellan pannor, kaminer eller kökspannor. En panna kräver eget pannrum, men är oftast den bästa lösningen om man har ett stort hus att värma upp. I pannrummet kan man även ha ackumulatortanken och bränsleförrådet. Får man inte plats med ett tillräckligt stort bränsleförråd i pannrummet kan man placera det någon annanstans. I dag finns det bra utrustning för att transportera pellets automatiskt från ett bulkförråd till pannan. Ett pannrum kan också placeras i en egen byggnad och pannan kan dimensioneras så att man kan värma upp flera byggnader.
En vattenmantlad kamin behöver inget eget pannrum, den kan man ha i vardagsrummet, vilket kan vara den ideala lösningen i mindre och energisnålare hus. Ackumulatortanken kan stå någon annanstans. Det finns snygga vattenmantlade kaminer för både ved och pellets. Vedhantering kan dock vara lite skräpig så man bör tänka igenom hur kaminen skall placeras. Pelletskaminer brukar ha ett litet bulkförråd i kaminen men kan kopplas till ett större pelletförråd med en vakuumslang.
Kökspannor är vattenmantlade vedspisar, i första hand avsedda för matlagning i köket och för att producera varmvatten, men de kan även kopplas ihop med en ackumulatortank och med värmesystemet. Kökspannor brukar finnas i olika storlekar och numera finns det miljögodkända kökspannor på marknaden. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar att man kopplar flera vattenmantlade eldstäder till ackumulatortanken.

Underhåll anläggningen
För att koppla ihop enheterna krävs pumpar, termostater, regulatorer och expansionskärl. Att välja rätt produkter är ganska komplicerat och inte alla rörmokare klarar av det. Därför kan man i dag köpa hela systempaket som är framtagna och dimensionerade för att passa med varandra. Det finns också företag som specialiserat sig på att sälja värmesystem som bygger på energitrion. Köp allt från samma ställe så vet du att delarna passar ihop och vem man skall fråga om någonting krånglar.
Vad skall man då elda med? Det finns i första hand tre olika biobränslen att välja emellan, pellets, ved eller flis. Pellets tillverkas på många olika ställen och går alltid att köpa. Att elda med pellets är bekvämast, det kan göras helt automatiskt och det finns även eldstäder som sotar sig själva. Pellets av bättre kvalitet är något dyrare men innebär mindre driftstörningar. Du måste regelbundet fylla på pelletförrådet, ta bort askan och se till att anläggningen underhålls och skorstenen sotas någon gång varje år. Eldar du med ved är fördelen att du kan hugga själv eller köpa veden billigt från någon skogsägare. Men ved skall sågas, huggas och torkas, eldstaden skall fyllas på, tändas och sotas och man brukar säga att ved värmer tre gånger: först i skogen, sedan vid huggkubben och sist i eldstaden. Flis är mer besvärligt, det skall flisas, torkas och förvaras torrt. En fliseldningsanläggning kräver också mer tillsyn och är mest aktuell på större gårdar där man har sly och grenar som skall tas bort, där man har en traktor till vilken man kan koppla flistuggen och där det finns någon på plats som kan sköta och underhålla anläggningen regelbundet.

Text Varis Bokalders
Text: Varis Bokalders
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt