Försäkra torpet rätt!

Är det någon skillnad på hur man skall försäkra sommartorpet jämfört med villan eller lägenheten? Vi frågade Stefan Holgersson och Lilli-Anne Westerberg på Östgöta Brandstodsbolag i Linköping.

 

Låg standard ger billigare försäkring. Foto Per Myrehed

Hur heltäckande försäkring skall man ha på torpet?

 

Du skall alltid ha fullvärdesförsäkring på byggnader, så du får hela husets värde tillbaka vid brand, och försäkring för ditt lösöre. Vi har en särskild fritidshusförsäkring där du själv bestämmer värdet för lösöret, i stället för att det bestäms av ett schablonbelopp som på hemförsäkringen.


Mitt torp är i timmer, från 1700-talet och unikt, hur får jag ersättning för de speciella kulturvärdena om huset brinner ner?

När du köper försäkringen bör du säga till handläggaren att huset är unikt, så kan vi åka vi ut och göra en besiktning. Bedömer vi att huset har höga kulturvärden kan du mot en tilläggspremie återuppbygga huset enligt äldre metoder och med gamla material ifall det brinner ner. Har vi inte besiktigat får du ett nytt ”standardhus” byggt med moderna metoder. 

Bör man ha en särskild försäkring mot skadeinsekter i sitt sommarhus?

Husbock och hästmyra angriper träet i huset. Försäkring mot dessa angrepp ingår i de flesta fall i fritidshusförsäkringen.  Vissa områden är mer drabbade än andra och där betalar man tillägg för skyddet mot dessa skadedjur.

Ibland får man vattenskador på vintern när ledningar fryser, bör man ha en tilläggsförsäkring mot sådant?

Nej, men särskilda aktsamhetskrav finns för att försäkringen skall gälla. I försäkringsvillkoren hos oss står att du skall vidtaga åtgärder så att vattenledningar inte fryser om fritidshuset lämnas obebott. Till exempel skall vattnet stängas av och innetemperaturen inte sänkas för mycket, det bör vara åtminstone 10 grader inomhus. Man bör också tömma vattensystemet på vintern.

Skall man ha andra eller bättre lås i torpet som står tomt än vad man har hemma?

Det finns inga krav på speciella lås, bara det är låst!


Ofta har man kanske enklare möbler på sommartorpet, skall man ändå bry sig om att försäkra dem?

Ja, man skall alltid vara försäkrad. Eftersom du själv sätter beloppet får du själv avgöra vad lösöret är värt. Viktigt att komma ihåg är att lösöre även omfattar till exempel trädgårdsmöbler, gräsklippare, spadar och sådant som står i uthus.


Vad kostar försäkringen?Det är svårt att svara på eftersom alla hus är olika stora och har olika standard. Ett exempel: Ett torp byggt 1900, på 50 kvm, utan vatten men med el, öppna eldstäder och enkelt köksavlopp, med utedass, lada och jordkällare och ett lösöresbelopp på 50 000 kronor får en årspremie på ungefär 1 100 kronor. Då är du skyddad mot brand, skadedjur, inbrott och vattenskador.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt