Gemenskap på taket

Den vackra kalkstensgården med sitt flistak var en gång rivningshotad, men räddades tack vare en driftig kyrkoherde och en nystartad hembygdsförening. När gårdens agtak nyligen skulle läggas om arbetade 200 personer i tolv timmar.

Foto Per Myrehed


Att vara med om ett äkta gotländskt täckating, när alla i trakten hjälps åt att byta taktäckning på ett hus och sedan äter och dricker ihop, är en upplevelse. På Bottarve museigård var det nyligen dags och synen när man kom runt kröken var imponerande. Agtaket på en gigantisk ladugård hade skalats av och människor myllrade på takstolarna för att lägga nytt ag. Alla samarbetade; några hade hämtat ag i kärr, några hivade upp det på taket där andra tog emot och fick agen på plats. Ett tak som är så stort som Bottarves kräver ovanligt många deltagare, och denna dag hade så många som 200 samlats för att hjälpa till. Hårt arbete och stor gemenskap!
Det gutniska ordet ating betyder ätande och en viktig del av arbetet är maten och drycken. När den långa arbetsdagen på taket är slut samlas alla för gemensam fest.
Ag har använts som takmaterial på Gotland i långa tider. Halvgräset ag trivs i kalkrika kärr och är relativt ovanligt i resten av landet, men vanligt på Gotland med sin kalkrika natur. Ag är osedvanligt tåligt mot regn och blåst och lämpar sig därför väl för tak. Vart trettionde år behöver taket läggas om, däremellan sköter det sig självt.


Typisk gotländsk gård
Ladugården med agtaket hör till gården Bottarve, en åderdomlig kalkstensgård med flistak. I dag är här museum, men från början var det en typisk gotländsk gård. Trots att Gotland alltid varit en ganska skogfattig och stenrik ö byggde bönderna helst sina hus i trä. Linné kommenterade särskilt under sin gotländska resa 1741 hur konstigt det var att husen byggdes i trä när det fanns så mycket sten att tillgå. Den sten som bröts i kalkbrotten skeppades i stället till Danmark och Baltikum, men bönderna tog sakta efter kalkpatronerna som gärna uppförde ståtliga gårdar i sten. 1757 kom stenhusresolutionen, där den som byggde sitt hus i sten slapp betala skatt under de närmaste 20 åren. Lagen gällde hela Sverige och föranleddes av att landets skogar var hårt åtgångna och att stadsbränder blev så förödande när allt var byggt i trä. Lagen fick så kraftigt genomslag på Gotland att man kan kalla det en stenhusrevolution. På bara några årtionden tog stenhusbyggande fullständigt över trähusbyggandet. Också på taken användes sten, i flisad form.  Gården i Bottarve, som byggdes 1844, har fortfarande sitt flistak kvar, troligen som det näst yngsta huset på ön.

De sista bofasta på gården var två ogifta tvillingbröder; Lars och Zackris Boberg. 1917 hörde ett nystartat litet skogsbolag av sig och ville köpa gården med all tillhörande skog, för avverkning. Bröderna sålde alltsammans men fick bo kvar i huset tills vidare. Skogsbolaget ville riva huset och sälja tomtmarken vidare som åkermark, men tack vare socknens rådige kyrkoherde bildades Hoburgs hembygdsförening som 1918  med hjälp av insamlade pengar kunde köpa gården och därmed rädda den från rivning.  Bröderna flyttade 1922 och sålde då sitt bohag, men hembygdsföreningen köpte tillbaka delar att inreda gården med. Bygdens folk bidrog med husgeråd, redskap och möbler, så gården är i stort sett möblerad som den var när bröderna bodde i huset. Till höger från förstugan sett ligger den stora ljusa salen som användes till fest, till vänster finns vardagsstugan där alla i hushållet åt, sov och arbetade tillsammans förr. I en kammare på övervåningen sitter en av Gotlands äldsta tapeter från 1840-talet kvar. Tapeter kom sent till Gotland eftersom det inte fanns något större antal förmögna personer på ön. De som hade råd valde hellre att dekormåla väggarna i sina gårdar. Det var först kring 1850 som tapetmodet slog igenom på Gotland och då var det bara de finaste rummen, som salen eller ett förmak, som tapetserades.  Den vackra och välbevarade tapeten på Bottarve går i blått och avslutas upptill av en bård i avvikande kulör och mönster vilket var vanligt på den här tiden.

Den milda gråblå färgen i olika nyanser som brukar kallas gotlandsblått, har blivit Bottarves kännemärke. Fönster, dörrar och så gott som alla möbler är målade i olika nyanser av blått.
På södra Gotland använde man gärna det billigaste pigment som fanns att få tag i – spisens sot eller kimrök, från engelskans chimney för skorsten. Kimrök kan blandas i kalkfärg på väggar för en blågrå ton, eller med linolja, titanvitt och zinkvitt på snickerier och möbler. Regnet lakar snabbt ur färgen och kimrök måste därför bättras på ofta om det används utvändigt.
På Bottarve förekommer färgen överallt och bidrar starkt till upplevelsen av den harmoniska helheten. Mer om gotländsk byggnadstradition
Inget kan väl vara mer typiskt gotländskt än de strama välproportionerade flistakshusen! Flis av kalk eller sandsten var det vanligaste takmaterialet på östra och södra Gotland under flera hundra år. De tunga taken krävde en särskild konstruktion,  med stabila murar och flack taklutning, vilka bidrar till flistakshusens typiska utseende. Bottarve som byggdes 1844 är troligtvis det näst yngsta huset med flistak på ön.  På parstugans baksida skjuter brygghuset med den stora bakugnen ut som en egen huskropp.


Tapeten på Bottarve från 1800-talets mitt hör till de äldsta på Gotland som alltjämt sitter uppe.  Det intrikata mönstret i lysande blått framträder tydligt mot den ljusa bakgrunden och skulle kunna låta sig kopieras till en schablon.  Läs mer om gamla tapeter i Tapetboken från Byggförlaget av Ingela Broström och Elisabet Stavenow Hidemark.


Blått var en omtyckt och vanligt förekommande kulör på Gotland. Det kan bero på att kimrök var lätt att tillgå när man skulle måla och den blågrå tonen återkommer i olika variationer på såväl fönster och dörrar som på möbler på Bottarve. Möblemanget är i huvudsak från 1800-talet. Den stiliga stolen av barocktyp är skulptural i sitt uttryck mot den putsade väggen som även den bär spår av blått.


 
Besök Bottarve och njut av det imponerande agtaket, den stillsamma stämningen, de lågmälda färgerna och de gedigna materialen! Kafé och butik med böcker och hantverk.Läs mer:
www.bottarve.se
Byggningar u häusar/Stefan Haase/Länsmuseet på Gotland/2004
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt