Håll höns hemma

Bygg och inred hönshuset så det passar för din hönsflock! Erika Åberg berättar om familjens hönshusbygge.

Det allra enklaste och billigaste alternativet för oss var att inreda hönshuset i den byggnad som tidigare varit stall, och sedan varmbonat hobbyrum, i stället för att bygga ett helt nytt hus. Utrymmet ligger i en del av en lång ekonomibyggnad med stående timmerstomme och fasad av brädpanel. Rummets väggar och tak har profilerad spont av en typ som var populär på 1970-talet. Golvet är ett ”klickgolv” med några millimeter massivt trä limmat på spånskiva. Golvet ligger på en gjuten platta, med golvpapp där emellan.

Vi började med att dela av rummet med en mellanvägg, och skapade ett förrum direkt innanför dörren, och själva hönshuset i andra halvan. Ett förrum har flera funktioner: förvaring av foder och utrustning, som säkerhetssluss och ett slags farstu där spån och skräp kan borstas av när man går in och ut med stövlar och skottkärra.

Längst ned på regelväggen i själva hönshuset skruvade vi fast ca 500 mm höga skivor för att inte spånet ska spilla ut i förrummet när hönsen sprätter omkring. Ovanför skivorna sattes hönsnät för de två fönstren som vetter mot förrummet, vilket ger mer dagsljus i hönshusdelen. Mellanväggen förseddes med en dörr som placerades så det går att svänga in med skottkärra för den årliga storstädningen, då ska allt spån och all halm skottas ut och ersättas med nytt.
Nästan alla höns drabbas förr eller senare av kvalster. Det lilla krypet gömmer sig i springor och sprickor i väggarna under dagen och sätter sig på hönsen för att suga blod på nätterna. Den som drabbas måste sanera både djur och hönshus.
Det här problemet bör man förhålla sig till redan när man bygger hönshuset. Bygg på ett sätt som gör att det blir så få springor som möjligt – anamma den funktionalistiska tanken om släta ytor, utan dekorativa detaljer som lister och foder. Utgå från att du kommer att behöva skrubba rummet uppifrån och ned, se till att alla vinklar och vrår är lättåtkomliga.

Ett murat hönshus med putsade väggar, golv och tak är egentligen det mest ultimata men för de allra flesta är ett hus i trä det mest realistiska eftersom det är enklast och billigast att bygga själv. För att få släta väggar, oavsett om huset har timmer- eller regelkonstruktion, finns en rad byggskivor på marknaden att välja på. Skarvarna mellan skivorna bör tätas med någon typ av fogmassa eller spackel för att undvika boställen för kvalster.

I vårt hönshus satte vi formplywood på väggarnas nedre halva samt bakom sittpinnarna och gödselbingen – de ytor som är mest utsatta för fukt, spillning och slitage. Formplywood är en mörkbrun byggskiva med behandlad yta för att fukt inte ska tränga in. Övriga ytor täcktes med OSB-skivor, en spånskiva med grova träfibrer. Skivorna skruvades fast direkt på den profilerade sponten och målades sedan med kalkfärg. Fähus kalkmålades ofta förr, både på putsade ytor och på trä. Kalkfärgen är basisk och gör att ohyra inte trivs så bra.

Värme, ventilation och belysning handlar om hönsens välbefinnande. Hönsen mår bra i sina hus så länge det kommer in frisk luft men inte är dragigt. Temperaturen ska hålla plusgrader, till exempel med hjälp av stallgodkända radiatorer eller värmelampor. Försök också skapa så goda ljusförhållanden som möjligt, ojämnt ljus gör att det uppstår konkurrens i flocken om de ljusa platserna, undvik att skapa skuggor eller dunkla hörn. Har hönshuset fönster bör de kunna mörkläggas vid behov.

God ventilation kan skapas genom att sätta två eller flera friskluftsintag långt ned på väggen och en ventilationshuv på taket som gör att inomhusluften ventileras ut.


Tips för bygget:
• Planera noga
Läs på om hönshusbygge och hönsskötsel. Gå en kurs i hönshållning. Länsstyrelsen brukar ordna kurser till exempel i småskalig ekologisk äggproduktion. Gör studiebesök i andras hönshus.

• Bygg funktionellt
Tänk igenom all aktivitet i hönshuset: Hönsen ska äta, dricka, sova, sandbada och värpa. Du ska mata, fylla på vatten, plocka ägg och göra rent. Bygg så det blir så lättskött och hygieniskt som möjligt. Då tycker både du och djuren att hönslivet är enkelt.

• Bygg klart i tid
Se till att ditt hönshus är färdigbyggt på våren då de flesta höns, kycklingar och ägg säljs. Speciellt lantraserna brukar säljas snabbt.Hur var det förr?
Under 1930-talet hade i stort sett varje gård på landsbygden en egen hönsflock för att få ägg och kött. Hönshusen kunde vara allt ifrån enkla träskjul till påkostade murade byggnader, men de allra flesta hönshus byggdes utifrån man-tager-vad-man-haver-principen. Det kunde till och med vara inrett i en del av en större byggnad. I anslutning till hönshusen fanns en hönsgård, en inhägnad av tätt sittande störar eller det klassiska sexkantsnätet av ståltråd som ännu finns i produktion. Hönsen gick fritt på gården och sökte föda bland späda blad, insekter och spillsäd från gårdens andra djur.

I dag styr djurskyddslagen hönshusbyggnadens storlek, mått och inredning i förhållande till antal höns. För frigående värphöns gällar:
- Minst 1/3 av hönshusets yta ska vara ströbädd, alltså t ex halm, spån eller sand.
- Max 9 hönor per kvadratmeter i hönshuset (för hönor under 2,4 kg).
- Varje höna ska ha minst 160 mm utrymme på sittpinne.
- I fackreden ska varje höna ha tillgång till 0,0125 kvadratmeter. I kollektivrede ska varje höna ha tillgång till 0,010 kvadratmeter.
- Hönorna ska ha tillgång till sandbad.

Text Erika Åberg Foto Erika Åberg och Länsmuseet Gävleborg
Text: Erika Åberg
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt