Hur reparerar vi det gamla staketet?

Jag sitter här och längtar efter nästa nummer av Gård&Torp! Under tiden tänker jag på vad jag gärna skulle vilja att de handlar om framöver. Jag har själv ett torp men anor från 1600-talet. Vårt staket till exempel ser inte alls ut som de prydliga som byggs kring hembygdsgårdarna idag. Och något sådant vill jag inte ha heller.

Hela trakten tycks ha haft inhägnader likt vår – nu endast som spillror i naturen. Staketet på bilden föll ihop i senaste snöstormen så nu ska vi försöka återskapa det. Några gamla jordbrukare att ta hjälp av finns inte i trakten. Vårt går runt hela trädgården och innesluter två boningshus och en kornbod. Det är oftast splittade längre störar som har en ganska svag lutning horisontellt men som elegant följer naturen. Livs­längden tycks inte vara så lång och detta hölls ihop av ståltråd kring stagen. Hur gör man?
Undrande staketbyggare

Svar: Bravo! Äntligen någon som ser skillnaden på en riktig gärdsgård och sådana där »gärds­­gårdsersättningar«som man hittar över allt i Sve­rige idag! Tack! Den här typen av gärdsgård som du frågar efter brukar kallas hankgärdsgård och »hanken« är den vid­ja, oftast en seg splitsad granplan­ta, som binder ihop gärdsgårds­störarna så att fyllnadsstörarna inte ramlar ner. På 1900-talet kom ståltråden som ersättning. Du har väl hört ta­las om »inom hank och stör« som betyder att ett område är skyddat, i det här fallet mot krea­tur som inte skul­le få ta sig in på inägorna och mumsa på grödorna närmast gårdarna. De här hägnaderna kommer ju från en epok då djuren strövade fritt »på sko­gen« och gärdsgår­darna hade mer funktion att stänga ute än att stänga inne.

Ett av grundfelen som moderna gärdsgårsdbyggare gör är att de inte återanvänder det gamla materialet. Nästan all fyllning brukar gå att bruka en gång till och då blir gärdsgården mycket mer variationsrik, tät och ger ett ålderdomligare intryck. Oftast brukar det bara vara störarna i marken som har ruttnat av. Tätheten är också viktig. Den åstadkoms, som du själv noterat, genom att blanda in kluvna störar och inte bara använda runda, klena. Här är en av hemligheterna med varför alla nya gärdsgårdar ser så taniga ut – ingen orkar stå och spräc­ka virke som förr. En hank­gärds­gård var i första hand ett skydd mot getter och får, som tog sig igenom överallt. Mot kor och hästar byggde man andra sorters, glesa gärdsgårdar.

Jag tror inte det finns någon litteratur om hur man bygger en gammaldags gärdgård, men du har ju själv bilder på hur den ska se ut – din egen! Kan du inte kontakta hembygdsföreningen på din ort och be dem köra igång en kurs i hur man bygger en riktig gärdsgård? De kän­­ner säkert till någon som kan knepen, även om de moderna modellerna, som du själv har sett, brukar lämna lite kvar att önska. Eller ta kontakt med någon som annonserar i Gård&Torp att de gör gärdsgårdar och få lite konsultation på plats? Be dem bygga första stumpen och sedan fortsätter du själv. Lycka till!
Text: Göran Gudmundsson
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Hur bygger vi badrum i ett unikt hus?

Marianne har ett unikt hus där badrum skall inredas. Hur gör man för att inte förstöra kulturvärdet? Läs Kerstin Erikssons svar.
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt