Hur skall vi bygga till?Vår fastighet i södra Småland är i dag fritidsbostad men vi vil ha den som åretrunt-bostad.
Huset sägs vara byggt cirka 1880 och har intill ett mindre hus byggt förmodligen på 30-talet - kanske som "undantag". Detta lilla hus har vi nu inrett som sovhus.
I stora huset finns i källaren ett nyinrett badrum, med ingång utifrån, vilket medför att det kan bli lite kallt och vått att från sovhuset ta sig dit ner. Vi funderar nu på att bygga ut sovhuset för att kunna ha badrum med ingång inifrån, dvs i anslutning direkt till sovrummet.
Det stora huset var från början ett mindre hus med bara två rum och eldstad, och har efterhand byggts ut i vinkel, därefter har ännu några utbyggnader gjorts, som glasveranda och farstu.
Vi har fått veta att så gjorde man förr, allteftersom ekonomi och behov förändrades, och det har ju givit personlig prägel på hus och tomt.
Det känns därför ganska naturligt att, när vi i dag behöver badrum i anslutning till sovrummet, bygga ut det lilla sovhuset.
Det vore intressant att få förslag från er på hur en utbyggnad skulle kunna se ut, och vilken storlek. Funktionen ska vara badrum med toalett, men kanske kan man även få in lite extrautrymme för förråd.
Gunilla och Sören

Svar:
Tillbyggnader på hus kan verkligen skapa egen estetik och det tycker jag att det på många sätt gjort med ert stora hus. Framförallt framsidan med den mycket fina glasverandan på bottenvåningen och den lilla kupan över denna bildar ett fint och, för huset, personligt motiv.
Ni har helt rätt i att tillbyggnader tillkommer efterhand då behovet uppstår och ekonomin tillåter. Dessa tillbyggnader styrs naturligtvis till utseendet av vilka funktioner man saknar och vill lägga till, hur marken och tomtgränser runt huset ser ut, vilka förutsättningar man har med olika material och byggnadstekniker mm. Tillbyggnad i vinkel är kanske ett av de vanligaste sätten att utöka en byggnad, åtminstone under 1900-talet. I ett längre historiskt perspektiv har det varit än vanligare att förlänga huset med en eller ett par fönsteraxlar. Under modernare tid breddas ibland byggnadskroppen för att ge mer yta. I de flesta av dessa fall brukar tillbyggnaderna oftast försöka efterlika originalhuset i fråga om fasadpanel, fönster och takmaterial. Verandor däremot kan ofta vara mer avvikande då de har helt andra förutsättningar.
Ert stora hus är verkligen ett utmärkt exempel på tillbyggnadens estetik, och till viss del problematik. Här finns verandorna på framsidan, tillbyggnad i vinkel samt en breddning av huskroppen mot baksidan. Samma fasadpanel har använts och i princip likartade fönster, vindskivor mm som den äldsta delen av huset.
Provar man dessa tre tillbyggnadsprinciper - vinkel, breddning eller förlängning, på det lilla sovhuset, tycker jag att en av dessa blir bättre än de andra. Genom att förlänga huset med en fönsteraxel från den bakre gaveln behåller man bäst husets karaktär. En utbyggnad i vinkel på baksidan för ett badrum hade också varit möjlig, men här ligger uteplatsen med sina stenmurar i vägen. Dessutom gör den sluttande marken att den skulle få en onödigt hög sockel.
Vid en förlängning av huset bör man i det här fallet inte sträva efter att den ska avvika eller se ut som en tillagd del. Bättre då att beställa ett likadant fönster som de som redan finns, använda samma panel för fasader och samma tvåkupiga tegel för taket.
Murstockens placering tätt intill den bortre gaveln kan ställa till det och stjälpa en tillbyggnad i denna riktning. För att det ska bli möjligt med en förlängning måste det gå att få plats för en dörr vid sidan av den in till det nya badrummet. Vi får hoppas att det går.
Förlängningen av huset borde bli mellan två och en halv till tre meter för att få till ett bra och jämnt avstånd mellan de två äldre fönstrena och det nya. Med denna storlek på en tillbyggnad borde det gå att få till både ett badrum och ett mindre förrådsutrymme.
Lycka till med ert projekt.
Jacob Hidemark
Text: Jacob Hidemark
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Hur bygger vi badrum i ett unikt hus?

Marianne har ett unikt hus där badrum skall inredas. Hur gör man för att inte förstöra kulturvärdet? Läs Kerstin Erikssons svar.
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt