Husen i tusen sjöars land

I Sverige och Finland har vi delvis byggt våra hus på liknande sätt genom tiderna, men det finns också stora skillnader. Karelsk färgsättning och en egen jugend med arbetade naturmotiv är några av särdragen för vårt grannland.

Finlands sak är vår! Eller kanske inte riktigt, när vi talar om byggnadstradition. Visst finns många likheter mellan Sverige och Finland i arkitektur och färgsättning, men det finns också en hel del olikheter. Inom Finland finns också stora regionala skillnader. Västra Finland med sin närhet till Sverige, följer i stort sett svensk byggnadstradition och färgsättning. Längs kusterna har folkslagen haft mycket kontakt, man har seglat över havet för handel, och även byggnaderna har inspirerats av varandra. Det betyder att husen i mellersta Finland påminner mycket om husen i mellersta Sverige, även om svenska hus ofta är lite mer dekorerade och de finska husen är lite enklare.
Östra Finland däremot, med sin närhet till Ryssland, har ett helt annat uttryck. Här är husen ofta omålade med starka färger som grönt, gult, rött och blått på foder och fönsterkarmar. Här har husen också betydligt mer dekorationer och pynt.
Under 1800-talet var empiren dominerande i Finland. Husen fick ljusa, släthyvlade paneler, gärna målade i färger som ljusgul, ljusgrå och ljusgrön. Många fönster fanns på långsidan, symmetriskt placerade. Mot 1800-talets slut fanns empiren fortfarande kvar men fönstren blev mörkare, mot de ljusa huskropparna.
 
Så här långt är de båda ländernas byggnadstradition ganska likartad, men vid 1900-talets början händer något i Finland. I den nationalistiska och naturalistiska tidsandan växer en särskild jugendstil fram i Finland, med hus i sten och trä med asymmetriskt utplacerade fönster och dörrar. Husen är smyckade med mängder av naturmotiv och omålade så att motiven skall synas. Motiven kan vara kottar, troll, igelkottar, ekorrar, ugglor, björnar, ofta mycket välgjorda stenhuggeriarbeten men de kan också vara gjorda i trä eller smide.
Vid den här tiden var det vanligt med en helhetsarkitektur i Finland, vilket betyder att samma arkitekt ritar byggnad, fasad och beslag samt inredning, tyger, möbler och kakelugnar.
Denna rikt utsmyckade jugend är högsta mode i Finland kring förra sekelskiftet och här skiljer sig länderna åt. Perioden sträcker sig från 1800-talets slut och fram till cirka 1915, när nyklassicism och art deco tar vid. Även här tar man ut svängarna lite mer, använder lite mer färg och kontraster än i Sverige.
Funkisen blir sedan enormt stor i Finland, mest tack vare Alvar Aalto. Än i dag är landet oerhört präglat av sin store funkisarkitekt.
  
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt