Ingen rök utan eld

Kolla skorstenen noga när du köper torp! Även om skorstenen är sotad och brandskyddskontrollerad kan skorstenen kräva underhåll.

-Skorstenen skall tåla extremt krävande förhållanden. Insidan är flera hundra grader varm, på utsidan kan det vara minusgrader, kemiska reaktioner sker hela tiden som fräter på teglet. En skorstensbesiktning för 2 000-3 000 kronor är väl investerade pengar, menar Petri Tuomela som är teknisk konsulent på Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Kanaler kan vara otäta och tegel söndervittrat eller frostsprängt, typiska fel som stör funktionen utan att vara direkt brandfarliga. När du köper ett hus bör du alltså beställa en utökad besiktning där även skorstenen ingår.
Utvändigt har skorstenar sett ungefär likadana ut i hela landet, under alla tider. Torp fick enkla skorstenar i gråsten, murade med lera, till ett stycke under taket och upp till toppen av skorstenen, där man övergick till dyrare tegel och kalkbruk som håller bättre mot frost och regn. Teglet putsades så gott som alltid med kalkbruk, dels för att det var vackert, dels som ett skyddande skikt mot frost. Om skiktet spricker är det lätt att putsa om.

Höjden varierade beroende på hur torpet låg i förhållande till naturen och andra hus, var det tätt mellan husen kunde skorstenen bli ganska hög för att röken skulle gå iväg ordentligt. Invändigt har däremot skorstenarna utvecklats mycket under århundraden, från enkla konstruktioner till avancerade med flera olika rökkanaler som vindlar för att värmen skall utnyttjas så mycket som möjligt.
-Om skorstenen skall renoveras bör man använda samma material som tidigare. Har kalkbruk använts måste man fortsätta använda samma bruk, inte ett starkare, säger Petri Tuomela. Särskilt viktigt är det i kakelugnar, som förstörs om man använder annat än lera till murningen. De flesta skorstensfejare har ganska bra koll på gamla hus med dito skorstenar, och man behöver sällan strida för de beprövade materialen.

Bygger man till sitt hus och vill installera ännu en eldstad, gäller i grunden dagens miljökrav för moderna braskaminer. Men kakelugnar, öppna spisar och vedspisar för matlagning anses också ha så rena utsläpp att de får nyinstalleras, vilket kan passa bättre i ett äldre hus.
Kontrollera också om du kan ansluta den nya eldstaden till en befintlig, oanvänd skorstenskanal.
-Ofta har skorstenen flera kanaler och det blir betydligt billigare att använda de gamla än att mura ny skorsten, säger Petri Tuomela.
¨
För att installera en ny eldstad eller bygga skorsten måste du lämna in en bygganmälan, i vissa fall ansökan om bygglov, till kommunen.
Om du har köpt ett torp och misstänker att skorstenen inte har använts på länge, ring sotaren för en kontroll innan du eldar. Kajor kan ha byggt bo i skorstenen, det är vanligast söder om Dalälven och riktigt svårt att få bukt med. Ett nät eller galler kan placeras över skorstenen för att hindra framtida bon. Om det ryker in kan det bero på att skorstenen är kall, att tilluften är för liten i förhållande till mängden luft som spisen kräver eller att skorstenen inte förmår transportera bort röken på grund av intilliggande hus eller träd. Sotaren kan ge råd.

Skorstenar behöver sotas olika ofta beroende på hur ofta man eldar. I Norrbotten där eldningssäsongen är lång kan man behöva sota en vedpanna fem gånger per år, medan en öppen spis som myseldas lite på höstarna bara behöver sotas vart fjärde år.

Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt