Kan vi lägga trätak?

Vi har på vårt före detta arrendetorp i norra Småland en äldre vedbod som varit färdig att kollapsa en längre tid. Nyligen ersattes halva yttertaket med nytt virke. Vi lade på ett slätt akut-tak som har fått skyddande takpapp. Tanken var att pappen skulle döljas så småningom med ett tegeltak. Nu äger vi gården och har lärt oss mer om byggnadsvård och alternativet med takpapp under teglet känns inte längre bra rent stilmässigt. Och då tegelpannorna definitivt är på upphällning undrar vi om vi kanske kan lösa takbeläggningen på annat lämpligt sätt - till exempel med endast trä.
Gården har ett flertal överloppsbyggnader där undre lagret av yttertaket består av bräder (typ äldre panel med mycket bred locklist). De är av fin kvalitet och är skårade. Ovanpå detta ligger bärläkt och tegel.Min fråga är om det i våra trakter förekommit rena brädtak över huvud taget och om det är något som vi, i alla fall temporärt, kan lägga på de uthus som har störst renoveringsbehov.
Eget virke har vi. I så fall - skall man tjära eller linolja virket och vilken livslängd kan man räkna med om man väljer tätvuxet virke? Torpet har byggnader från 1600-talet och framåt. En linbastu är daterad 1829 och har haft just ett sådant tak, tror vi. Jag undrar om dessa slags undertak tillkom just då man lade tegeltak eller om de varit ett fristående alternativ. Men jag kan tänka mig att enkla trätak är vackra på omålade uthus.
Torparen


SVAR Hej Torparen!
Jag tror att det du ser på dina byggnader är den typ av locktak som förr i stort sett var standard som undertak för tegel. Det är alltså inte ett brädtak avsett att vara synlig. Att börja lägga brädtak i dag är att ta upp en tradition som redan är så gott som död och jag vill därför höja ett varningens finger, för det räcker inte med bara "tätvuxet virke". Det handlar också om att klara av bortglömda tekniska lösningar, plus att ha entusiasm och intresse för ett långt mer komplicerat och dyrbart underhåll än normalt. Vill du göra en kulturhistorisk insats bör du i stället satsa på tegeltak. De är levande tradition , men i farozonen för att försvinna om inte ens vi byggnadsvårds­intresserade bryr oss om dem. Lertegel är ju ett takmaterial som med mycket enkelt och billigt underhåll, kan bli hur gammalt som helst. Och som bara blir vackrare för varje år som går. Kan man tänka sig en enklare och bättre lösning?
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Hur bygger vi badrum i ett unikt hus?

Marianne har ett unikt hus där badrum skall inredas. Hur gör man för att inte förstöra kulturvärdet? Läs Kerstin Erikssons svar.
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt