Lambgift med förhistoriskt tak

Sedan urminnes tider har myrarnas gräs använts till tak på lador och lambgift
på Gotland.

Många nickar nog igenkännande när de ser lamb­gift, för att de ser så typiskt gotländska ut. Lamb­­giftens tak är gjorda av halvgräs, ett av de äld­sta takmaterialen på Gotland, och kallas agtak. Under järnåldern fanns ännu större myrar än idag på Gotland och man tror att  alla byggnader var täck­­­ta med halvgräs som växer vilt just på myrmar­ker. Under vikingatid gick man över till andra tak­ma­terial på manbyggnader, medan ekonomibyggnaderna har behållit sina agtak ända till 1800-talet. 

Hantverk räddat från glömskan
På 1960-talet höll konsten att lägga agtak på att för­svinna men räddades, dels genom En insats av Got­lands Nation i Uppsala, dels genom Riks­anti­kva­rie­­ämbetet. För några år sedan gjorde Läns­sty­rel­sen på Gotland en inventering av alla agtak på ön. På vilka byggnader fanns taken och vilket kulturhis­toriskt värde hade de? Ägare och de så kallade täcka­lagen fick tillsammans göra en långsiktig plan för att kunna bevara de drygt hundra agtaken. Unge­fär hälften av dem finns på Fårö och resten är utspridda på andra delar av Gotland.

Mycket ag går åt till taket

Ag skördas med slåttermaskin och traktor, helst på högsommaren då vattenståndet är som lägst. Agens längd varierar mellan 70 centimeter och 1,5 me­ter. För att få agen mera lätthanterlig kan den få ligga och torka några dagar innan man lägger upp den på taket. Ag är tungt material innan det torkar men liknar vass eller halm i volymen. För att täcka en nor­malstor ladugård behövs cirka 25–30 vagnslass. Ag binds inte i kärvar utan läggs på löst.

Undertaket består av tätt stående, lutande unga barrträdsstammar som kallas raftar. Där ska gren­stumparna sitta kvar för att förankra agen som läggs upp i ett drygt halvmetertjockt lager. För att inte agen ska blåsa av taket lägger man på ett glest system av barkade smala stammar. Agen tvin­nas till rep som görs två till tre meter långa. Repen används dels för att fästa taken i raftarna, dels att förstärka gavelkanterna. För att vattnet ska rinna av agtaket måste ytan putsas med slagkäpp och räfsa.

Slitstarkt om fukten hålls borta

Är man på besök på Gotland under sommaren kan man få besöka ett agting och se på eller aktivt del­ta i en taktäckning. Agting brukar annonseras ut i dagspressen och lönen är fri mat och dryck.

Ett agtak håller i omkring trettio år men tiden vari­e­rar beroende på hur huset är placerat. Står huset fritt i ett blåsigt läge kan taket hålla längre. Fukt är ag­takets största fiende, då aget ruttnar och blir tung. 
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt