Måla ute med linoljefärg

Ett hus skall målas med samma sorts färg som har använts hittills, och om olika färgtyper har använts, tar man den färg det från början varit tänkt att målas med. Ett enkelt torp målas med slamfärg, en finare gård med linoljefärg, ett putsat stenhus med kalkfärg. Tänker man så blir det sällan fel.

 
Linoljefärg har använts i Sverige sedan 1700-talet, både ute och inne på hyvlade ytor som snickerier och panel, vilka inte suger så mycket färg. Linolja tränger in i träet och skyddar det. Färgen är miljövänlig och tillverkas av förnyelsebar råvara. Linoljefärg skall strykas mycket tunt i flera lager och det får inte vara för fuktigt när man målar.
Linoljefärgsmålade ytor kan försiktigt rengöras med en mild lösning av diskmedel.
Var försiktig med basiska rengöringsmedel som innehåller lut eller ammoniak, de kan etsa och skada färgens yta. Fönster, vindskivor och gavlar som är utsatta för hårt slitage eller väder och vind kan behöva underhållas och målas oftare än övrig fasad. Linoljemålade ytor blir matta efter en tid, men det är helt naturligt och man behöver inte göra något åt det. Träet under skyddas fortfarande av färgen.


Slamfärg, eller Falu rödfärg, består av järnvitriol, mjöl, vatten och färgpigment. Täcker väl och är lätt att underhålla. Slamfärg målas på träfasader med ohyvlat virke. Färgen fungerar inte på virke som tidigare målats med plast- eller alkydoljefärg. Det är enkelt att göra egen slamfärg.  

Ungefär vart tionde år behöver du måla om ifall du använder slamfärg. Du borstar bara bort lösa flagor och måla på igen. Ibland hör man att man skall tvätta fasaden med högtryckstvätt innan man målar om med slamfärg. Gör inte det, risken är stor att vatten tränger in i träet och ger upphov till fuktskador.


 
När man målar på puts kallas det att avfärga väggen. Puts skall avfärgas med kalk-, cement- eller silikatfärg, så kallade mineraliska färger. De mineraliska färgerna är besläktade med det putsade underlaget, vilket gör att de beter sig likadant. Regnar det skall både färg och puts suga upp vattnet, när det blir torrt skall fukten avdunsta lika snabbt från materialen.
Putsfärg baserad på oljor och plaster är i stället tänkta att hindra fukt från att komma in under färgen, men de hindrar också fukt från att komma ut. Därför vittrar putsen snabbt sönder bakom färgskiktet.
Putsade väggar målas om ungefär vart trettionde år.Víll du läsa mer om färg? Prova någon av de här artiklarna! 
Om kalkputs
Om färgsättning
 
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt