Något att hålla i handen

Oftast tänker vi inte på den, men ledstången, i trä eller smide, är livsviktig i trappan.

Fram till 1800-talets början hade de flesta hus bara en våning, och trappor inomhus var därför inte särskilt vanligt. Men i takt med ökat välstånd byggde fler och fler på sina hus med en andra våning, och därmed uppstod behovet av trappor, och eftersom dessa oftast var raka och branta – ledstänger.

De tidiga ledstängerna är av trä, enkelt profilerade, oftast fastspikade i väggen med handsmidd spik. Under denna tid hade påkostade byggnader, som slott och herrgårdar, ledstänger av smide, men avgjort vanligast var trästänger.

Vid 1800-talets mitt började man kosta på lite finare detaljer i trapporna. Räcken svarvades och ledstängerna pryddes med omsorgsfullt arbetade ändknoppar.

Ledstängerna, eller handledarna som de egentligen kallas, såg sedan ungefär likadana ut under lång tid; gjorda i trä med en enkel eller dekorerad ändknopp och ofta en profilerad kant.

I mitten av 1800-talet började fabrikstillverkning av gjutjärn- och smide komma igång. Gjutjärn var relativt billigt och blev populärt i trappräcken och handledare. Ofta kombinerade man smidesräcke och smidesbeslag med en handledare i trä. I det sena 1800-talets många flerbostadshus kopierade man gärna äldre tiders smide i räcken och ledstänger, smyckade dem med dekorativa detaljer och målade dem i svart, guld eller grönt.

Med funkisens intåg på 1930-talet skulle ledstängerna vara raka och gjorda i järn, helt utan utsmyckningar och krusiduller. I slutet av 1940-talet började smidet åter smyckas, nu i geometriska former som romber och förskjutna rektanglar, och på 1960-talet gick man ännu ett steg med dekorativa avslut av smide.

 
 
Ta hand om ledstången

En ledstång i trä slipas lätt och oljas in regelbundet. De vanligaste skadorna är röta och sprickor, vilket kan åtgärdas av en snickare.

Gjutjärn håller länge och är sällan skadat, däremot kan det vara rostigt. Rosten betyder inte att gammalt smide är uttjänt. Rengör ledstången och stryk med varm linolja för rostskydd. Järnet kommer att se ut som nytt! Vill du måla, använd linoljefärg.

 
 
 
Ledstångsfakta
*Det är ledstången och inte väggen som styr var man går i en spiraltrappa.

*En trappa bör vara så bred att man kan gå bekvämt 30 cm från ledstången, studier visar att det är där människor placerar sig i en trappa.

*Ledstången bör placeras 90 cm över trappans steg, där gör de bäst nytta både för den som går neråt och uppåt.

*I mycket branta trappor kan man sätta upp en extra ledstång på 110 cm höjd, så blir det lättare att hastigt få grepp om man ramlar.

*I 33 procent av trappolyckorna där äldre är inblandade saknas ledstänger, och ju äldre personerna är, desto viktigare är ledstången. (Källa: undersökningen Fall i trappa, Svanström 1973)

*En trappa i ett hus bör vara 0,9 m bred per ”fil” för att man skall kunna mötas, också det enligt forskning. Äldre trappor är dock oftast betydligt smalare, och det brukar gå bra ändå.

 
 
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt