Öppna dörren!

Ytterdörren sätter sin prägel på huset. Med Gård&Torps stilskola kan du enkelt identifiera dörrens ålder.

Även på de enklaste hus har man genom tiderna lagt stor vikt vid ytterdörrens utseende. Också själva dörromfattningen ägnades mycket omsorg och fick ofta låna drag från klassiska kolonner och kornischer - listverket mellan fasad och yttertak.
Den äldsta dörrtypen som du fortfarande kan träffa på är också den enklaste; stående brädpanel som hålls samman med två infällda tvärslåar på baksidan, yngre dörrar har påspikade tvärslåar. Ju bredare panelbrädor, desto äldre dörr.
Från 1800-1850-talet hade de allra flesta dörrar överljus. Det är ett smalt liggande fönster som sitter ovanför dörren.
Gamla ytterdörrar öppnades inåt vilket är både trevligt och praktiskt på flera sätt. Dörren öppnas inte mot en anländande gäst och den är dessutom mer stöldsäker – gångjärnen sitter ju på insidan. En trevlig detalj är också att karmen bildar en nisch.

Från 1700-talets mitt blev fyllningarna – speglarna - på dörren liksidiga och den halvfranska dörren gör entré med tre infällda fyllningar. Överst störst, underst näst störst och i mitten minst; på ytterdörrarna fanns otaliga varianter på detta tema, gärna kombinerat med ett litet smalt fönster ovanför dörren, ett så kallat överljus. Ljusa kulörer var idealet och förekom parallellt med guldockra eller rödbrunt.


Mot slutet av 1800-talet blev ytterdörren högre och delvis glasad. De alltmer populära verandorna och ett par innerdörrar höll regnet och kylan stången. För första gången förekommer utåtgående dörrar som målades exempelvis i engelskt rött och ädelträimiterande färger.
Vid sekelskiftet 1800-1900 var de flesta ytterdörrar utåtgående och hade en glasning upptill och olika profilerade träspeglar. Pardörrar var fortfarande den vanligaste dörrtypen och färgskalan var kraftig som exempelvis brunt, engelskt rött, grönt eller mörk ockra.


Några decennier in på 1900-talet blev ytterdörren en integrerad del av en farstukvisten som ägnades mycket omsorg. Dörrarna blev enkla, breda och kraftiga då de byggdes på med dekorativa snickerier. Dörrarna hade spröjsade fönsterglas som var mindre än tidigare. Ljusa kulörer eller fernissade trädörrar av lite ljusare slag var högsta mode.


Nationalromantikens ytterdörrar var kraftiga i trä och utseendemässigt påminde de mycket om de tidigare bräddörrarna med dekorativa paneler. De skulle ge ett robust intryck och fönsterpartierna var mindre än tidigare och glasen var ofta småspröjsade. Vanligtvis målades de i brunt eller grönt, om de inte var i massivt trä.
1920-talets dörrar var enkla, utåtgående och en viktig del av ett entréparti som ofta dekorerades med klassiska formelement. Utformningen av dörrarna kunde variera mellan ett enkelt formspråk med ett par speglar och utan glas, till mer dekorerade med spröjsade fönster. Vanliga dörrfärger var kraftiga kulörer såsom engelskt rött, grönt och brunt men brutet vitt förekom också.
Funktionalismens ledord var enkelhet. Det återspeglades i ytterdörrens utformning som vanligtvis var slät med endast en spegelinfattning som dekoration. Ett runt fönster infattat i övre delen av ytterdörren blev högsta mode. Vitt, grönt och brunt var vanliga färger men även fernissade dörrar förekom.
Mycket av funktionalismens formspråk hänger kvar in på 1940-talet och ytterdörrarna var relativt strama med endast en smal trälist eller en tunn panel som dekoration. Panel som liknade korrugerad plåt var mycket populärt och de allra flesta dörrarna var fernissade.

På 1950-talet föredrogs nästan enbart trä som dörrmaterial, framför allt teak. Dörrarna var tunga och massiva, de dekorerades genom spårningar i träet och ett mindre fönster i mer ovanliga former.
Teak dominerar ännu under 1960-talet men med mera återhållsam dekor. Typiskt för tiden är att fönstret i dörren ersatts med ett stående smalt glasparti på dörrens ena sida.

Vill du veta mer om dörrar? Läs här om hur du åtgärdar problem med dörren.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt