Hur underhåller vi skiffret?

Blir det dyrt att lägga om skiffertaket? Vicki Wenander svarar.

Jag och min man har planer på att flytta ut från stan till landet, vi har tittat på en mangårdsbyggnad från 1862. I vardagsrummet har det stått en kakelugn men någon gång har det blivit soteld och nu står där en täljstenskamin. Lite synd eftersom alla övriga inredningsdetaljer är tidstypiska. Det jag undrar är om det har någon betydelse för säkerheten om det är en kakelugn eller täljstenskamin som står där, risken för soteld är väl lika stor? Det viktigaste är väl att en sotare kontrollerar rökkanaler och så vidare och att man eldar rätt?
Min andra fråga har med hustaket att göra. Det är ett vackert skiffertak från husets byggår. Jag har hört att ett skiffertak kan hålla i upp till tvåhundra år, men hur underhåller man det, måste man t ex byta spik eller annat? Kan det kanske bli kostsamt?
Helena Lindman, Värmland


Vicki svarar:
Soteld uppstår genom att den feta sot- och tjärbeläggning som successivt byggs upp på murstockens insidor fattar eld när de heta rökgaserna passerar. Om det sker, ökar temperaturen mycket kraftigt och murstocken, som förstås måste vara tät, kan spricka. I värsta fall sprids de heta rökgaserna till brännbara delar av huset, som i sin tur kan fatta eld. Dessutom kan den eldkvast som skjuter upp ur skorstenen vid soteld sprida gnistor som antänder yttertaket eller angränsande byggnader. Därför är det viktigt att elda med förnuft och att sota tillräckligt ofta. Hur ofta man behöver sota kan skorstensfejarmästaren avgöra. Sotningsintervallen anpassas dels till hur ofta man eldar, dels till hur man eldar. Om man använder torr ved, inte lägger in annat än rent trä i eldstaden och ser till lufttillförseln är tillräckligt god så att man inte pyreldar, minskar risken för att ett tjärskikt ska byggas upp i murstocken. Detsamma gäller förstås för rökgaskanalerna i själva eldstaden.

Du har alltså helt rätt. Typen av eldstad inverkar inte på risken för att soteld ska uppstå. Däremot har kakelugnen längre rökgångar än täljstenskaminen, så det blir fler löpmeter att sota om ni byter. Men det är också dessa löpmeter som tillsammans med den tunga massan som är kakelugnens stora fördel. När den väl är uppvärmd, håller den värmen i rummet under många timmar.

Jag tycker det låter som en god idé att återigen låta sätta upp en kakelugn i vardagsrummet, men kasta för guds skull inte bort täljstenskaminen. Den kanske passar i något annat rum i huset? Om inte, så finns det säkert någon annan som söker efter just en sådan kamin. Dessutom ska ni absolut låta en skorstensfejarmästare besiktiga murstocken, för att säkerställa att den inte tagit skada av den tidigare sotelden. Om murstocken är skadad, måste den åtgärdas innan ni eldar i någon av de anslutande eldstäderna.

Så till skiffertaket. Skifferplattorna i sig kan hålla mycket länge, långt mer än tvåhundra år. Det som avgör livslängden på plattorna är förstås kvaliteten på stenen, men räkna med att plattorna kan återanvändas minst en gång till. Vid en omläggning brukar oftast några skadade plattor bytas ut, så se till att ha kompletteringsplattor tillhands. Leta i uthusen, kanske finns där ett litet lager skifferplattor.

Den svaga punkten hos ett skiffertak är inte plattorna i sig utan deras infästning, som brukar bestå av spik. Ibland kan plattorna vara upphängda med hjälp av ståltråd. Både spik och ståltråd rostar och till slut är det dags att lägga om taket. Siffran 200 år, som du nämner, är därför snarare kopplad till infästningens livslängd och bör ses som indikation på omläggningsintervall, snarare än som livslängd på själva taket. Det förutsätter förstås att infästningsspiken är rostfri och att inga rötskador uppstår i den underliggande konstruktionen.

För er del skulle jag nog räkna med att taket behöver läggas om inom en relativt nära framtid, men det är som sagt avhängigt av hur infästningen ser ut. Är spiken handsmidd och av god kvalitet kanske den håller länge än. Det måste man undersöka på plats. Hur stor omläggningskostnaden blir beror på flera faktorer, som hur stort taket är, hur högt huset är, hur mycket ersättningsskiffer som behöver köpas in och om det finns några rötskador i konstruktionen. När taket väl är omlagt behöver ni å andra sidan inte fundera särskilt mycket mer på takets fortsatta underhåll utan kan med varm hand lämna över den frågan till nästa generation. Anlita därför kunniga hantverkare som kan skiffertak på sina fem fingrar.