Skamligt att gamla hus rivs överallt

Vad har ett före detta tjärkokeri i Orsa gemensamt med ett magasin i Karlskrona? Finns det någon koppling mellan vattentornet i Säffle och ett bostadshus på Storgatan i Umeå? Ja, tyvärr. De står alla på Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula lista, en dyster uppräkning av rivningshotade svenska hus.

Tendensen blir allt tydligare - det löper en rivningsvåg över Sverige. Gamla hus står i vägen för nybyggnadsprojekt, i städer och småorter.
Utöver det stora resursslöseriet att riva väl fungerande hus och bygga nya, utarmas orter och städer när de gamla husen rivs. Historian försvinner, kopplingen bakåt i tiden glöms bort, förståelsen av hur ett samhälle har byggts upp omintetgörs. För att inte tala om det estetiska värdet. Det nya som byggs är i 99 fall av 100 charmlöst och fult, medan det som revs oftast var vackert, välbyggt och själfullt.

På Gula listan samlas hus och kulturmiljöer över hela landet, som är rivningshotade eller hotade av kraftig förvanskning. Några av husen har räddats, men alltför många står och förfaller i väntan på att rivning skall bli "enda utvägen".
Skamligt att ett rikt land som Sverige inte kan bevara sina gamla hus, tycker Gård&Torp.
Svenska byggnadsvårdsföreningen är med och skapar opinion för att rädda de gamla husen, och har lyckats med några. Stötta dem gärna så de blir ännu starkare och större!

Hela listan hittar du här.

Lunds gamla observatorium. Rivningshotat.

Basaren på Hantverkargatan i Stockholm. Riven...

..och ersatt med detta.