Riksantikvarieämbetets Materialguiden

Riksantikvarieämbetes Materialguiden är en fantastisk källa till kunskap för alla med intresse för byggnadsvård.

Med Materialguiden som utgångspunkt kommer man långt vid val av material och metoder när man står inför en restaurering av en äldre byggnad. Materialguiden fanns tidigare som databas på Riksantikvarieämbetets hemsida, numera är den publicerad i pdf-format. Att man gjort om den till en pdf-fil är bra, det är faktiskt enklare att hitta det man är intresserad av - dessutom är formatet bra för utskrifter.

Materialguiden hittar du här!