Födelseattestet på gården?

Födelseattestet på gården? Vi hittade stenen under gräset. Nu registrerad som en fornlämning av Kronobergs Län. Vi antar att stenen ursprungligen var framför huvuddörren.
Tillbaka till startsidan för HusdagbokenTillbaka till startsidan för Henrik Oksfeldt