Nya standarder inom kulturmiljöarbetet

Det finns ett europeiskt samarbete för att ta fram standarder inom kulturmiljöområdet som bland annat innefattar byggnadsvård.

Riksantikvarieämbetet har slutit ett avtal med SIS, Swedish Standard Institute, som gör att att ett 30-tal standarder nu blir tillgängliga kostnadsfritt. Standarderna rör frågor som terminologi, mätning av inomhusklimat, metoder för arkitektoniska undersökningar mm. Målgruppen är organisationer, myndigheter och företag inom kulturmiljösektortn.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida