Välj rätt golv!

Det är mycket att tänka på när man skall välja golv. Skall det användas i ett torrt eller vått utrymme? Kommer det att slitas hårt? Passar det i mitt hus? Vad kostar det, hur länge håller det? Dessutom är miljöaspekten viktig, eftersom många golv kräver mycket energi vid tillverkningen eller avger ohälsosamma ämnen. Här får du Gård&Torps guide till rätt golvval.

Kalksten och trä är fint ihop.

Ett golv består ofta av tre lager: stomme, avjämning genom massor, mattor eller skivor, och ytmaterial. Golvet kan vara flytande, läggas på undergolv eller på reglar. Hur det hålls på plats påverkar miljöbelastningen.

Lim är ofta problematiskt ur miljösynpunkt. Därför bör man välja golv och golvkonstruktioner utan lim eller med små limmängder, helst då ett miljövänligt lim som inte alstrar skadliga kemiska ämnen. Golvmattor i små rum kan ligga fritt och hållas på plats med golvlister, det går också att sätta fast golvet med häftklamrar som döljs under sockellister.

Massiva såpskurade eller linoljade trägolv är oftast det mest miljövänliga alternativet. Vill man att golvet skall vara mer lättstädat kan man välja en golvbeläggning av linoleum eller kork. Vill man ha ett riktigt mjukt golv väljer man helst en ekologisk heltäckningsmatta av naturfiber.

I våtrum och hallar kan ett golv av svensk sten, som inte har transporterats så långt, vara ett alternativ. Man kan också välja keramiska plattor, även de tillverkade i Norden. En intressant lösning i våtrum är annars att gjuta ett vattentätt betonggolv med ett ytskikt av cementmosaik, ett så kallat ”terazzo-golv”. Med ett vattentätt golv slipper man ifrån den kemi som används i vattentäta primers som appliceras bakom golvplattorna i våtrum. I grövre utrymmen kan återanvänt tegel användas.

Trägolv
Massiva trägolv är naturliga, långlivade och vackra, de är slitstarka och går att renovera. De kan bestå av brädor, parkettstavar eller kubb. Trägolv kan spikas, skruvas, snäppas ihop, limmas eller klämmas fast med skruvade lister eller metallbyglar. Limmade eller spikade golv är dock svåra att återanvända.

Lämpliga inhemska träslag är furu, gran och asp (mjuka); björk, bok, ek och ask (tål slitage), samt alm och lönn. Aspgolv ger inga stickor i fötterna. Vissa träslag avger naturliga terpener som kan påverka känsliga personer negativt, men emissionerna avtar med träets ålder.

Lamellgolv består av flera hoplimmade skikt av trämaterial. Kärnmaterialet kan vara massivt trä, spånskiva eller träfiberskiva. För att få kallas lamellparkett måste ytslitskiktet vara minst 2,5 mm, men för att kunna slipa om golvet några gånger bör det vara minst 3,5 mm. Lamellträgolv bedöms ur miljösynvinkel beroende på kärnmaterial, limmängd och ytbehandling. Hälsovådliga emissioner kan komma från limmet i kärnmaterial (spånskivor) eller från lacker eller oljor som används för ytbehandlingen. Limmet är det huvudsakliga miljöproblemet. Oftast används vattenbaserade lim av formaldehydhartstyp (karbamidlim) eller av polyvinylacetat (PVAc). Formaldehyd anses numera vara cancerogent och redan små mängder kan påverka känsliga personer negativt. Till golv lackade på fabrik används ofta UV-akrylat-lack.

Trägolv kan behandlas med såpa (skurgolv), oljas, vaxas eller lackas. Såpade golv är ett bra alternativ men golvet måste underhållas regelbundet genom såpskurning. Vill man ha ljusa golv kan man kalka golvet innan man såpbehandlar det.  Det finns såpa gjord på naturliga råvaror, Gotlandskalk är också en bra traditionell produkt. Även oljade golv anses som ett bra miljöalternativ men de måste oftast oljas igen efter ett tag. Den miljövänliga använder man helst högkvalitativa linoljor utan kemiska tillsatser. Det finns bra linoljor på marknaden men att få tag i miljövänliga vaxer och golvlacker är svårare. Att luta golv bryter ner materialet i stället för att skydda det och är egentligen bara ett sätt att få golvet att se gammalt ut.

Linoleum finns i nytillverkning, som här med svartvita rutor.

Mjuka golv
Mattor av naturmaterial görs av fårull, getull, kokosfiber, sisalfiber eller hampafiber. Som underskikt används antingen textil, latex eller polyuretan (PUR). Av miljöskäl bör man undvik naturmattor som är behandlade med brandskyddsmedel eller malskyddsmedel, och mattor som läggs med underskikt av polyuretan. Det finns också blandningar av syntet- och naturfiber.

Ullmattor är mjuka och elastiska och det naturliga fettet är smutsavvisande, men de kan lukta av ull. Ullen har fuktreglerande förmåga och tar upp skadliga utsläpp från rumsluften. Ullmattor kan vara behandlade med insektsmedlet Permethrin, ett nervgift som bland annat kan utlösa huvudvärk.

De flesta heltäckningsmattor är dock gjorda av konstfiber med skumplastunderskikt.
Syntetmattor har olika tillsatser av antistatmedel, antismutsmedel, desinfekterande medel och flamskyddsmedel. Det finns även syntetmattor utan dessa tillsatser men de alstrar statisk elektricitet och belastar miljön när de tillverkas. Syntetiska heltäckningsmattor absorberar damm och är svårstädade. Heltäckningsmattor bör inte läggas på golv där många går eftersom de lätt slits.
 
Kork ger slitstarka, mjuka och lättstädade golv. Kork tillverkas av barken från korkek odlad i Spanien, Portugal och Nordafrika och kan börja skördas ungefär 25 år efter plantering. Golv av kork saluförs som plattor som limmas mot ett undergolv.  De är motståndskraftiga mot fukt och röta och har minimala temperaturrörelser. De flesta korkplattor har ytbelagts med plasthartser, t ex PVC-plast, de kan även ha en undersida av PVC. Undvik sådana korkplattor och välj kork som behandlats med linolja eller vax.

Linoleum består av ett slitskikt på en juteväv. Slitskiktet tillverkas av oxiderad linolja och naturharts, trämjöl, korkmjöl och kalkstensmjöl samt färgpigment. Blandningen måste vara ordentligt härdad för att inte avge för mycket emissioner. Linoleum är slitstarkt och fotstegsdämpande men är känsligt för fukt. Kolofonium, som är allergen, är en naturharts som ofta ingår i små mängder i linoleum. Golvet brukar limmas mot ett undergolv med EVA-lim (etylenvinylacetat). Undvik linoleummattor med foambaksida. Golven brukar ha ytskikt av polyuretanlack, polyakrylat eller PVC, men det finns också linoleumgolv utan syntetiska ytskikt.  Linoleumgolv bör linoljas eller vaxas regelbundet och rengöras med torra städmetoder.

Klinkers passar bra i våtutymmen.

Hårda golv
Stengolv är slitstarka. Lämplig sten är skiffer, kalksten, marmor, täljsten, sandsten och granit. Använd svensk sten för att slippa energikrävande transporter! Marmor är naturligt antiseptiskt, vilket gör det lämpligt i matsalar och badrum.

Stengolv kan slipas eller hyvlas och därefter poleras, vilket underlättar rengöring, men man får se upp så att inte golvet blir för halt.

Natursten kan läggas i bruk på betong. I uthus, vinterträdgårdar och liknande kan sten läggas i sand eller jord utan fogning.

Golven kan oljas, såpas eller behandlas med tvåltvättvax för att undvika fettfläckar. Stenmaterial kan skadas av starkt alkaliska och starkt sura medel.

Betonggolv används i källare, garage och förråd. Härdad betong tål stillastående vatten, alkaliska ämnen, oljor och svaga syror. Betonggolv behandlas med färg eller dammbindningsmedel, som vattenglas (silikat) eller betongolja.

Cementmosaik (Terrazzo) tillverkas av cementpasta, krossat stenmaterial samt färgpigment. Vanligtvis används marmor eller kalksten men för hårdare golv kan granit, fältspat eller kvarts användas. Cementmosaik är slittåligt och halksäkert men tål inte tung belastning. Ytan maskinslipas, dammar inte så mycket som betonggolv och är lättstädad. Cementmosaik kan gjutas på plats (15–20 mm) eller fås som plattor (40–60 mm). De används till exempel i mataffärer, stationer och skolor samt i våtrum. Om golvet ska ytbehandlas är vattenglas (silikat) lämpligt.

Klinker är slitstarkt och vätsketåligt, är i princip underhållsfritt och lätt att rengöra, men tillverkningen är energikrävande. Klinker framställs av specialleror baserade på aluminiumsilikat, kvarts och krita. Plattorna bränns vid 1 200–1 300°C. De är glaserade eller oglaserade. Glasering görs genom att malda mineraliska färgpigment bränns fast på ytan. Oglaserade plattor kan formas under högt tryck före bränningen. Metoden ger en oglaserad yta med samma täta ytskikt som en glaserad, men med tio gånger bättre reptålighet.

Klinker kan sättas i cementbruk eller limmas med cementbaserade limmer, och fogas med bruk. Klinkerskiktet blir inte helt vattentätt på grund av fogarna, underlaget måste därför antingen vara mineraliskt och tåla fukt eller förses med ett tätskikt. Där det är viktigt att man inte halkar kan man använda speciella plattor med hårda mineralkorn i ytan. Undvik kakelplattor med glasyr som innehåller bly, sådana tillverkas inte längre i Sverige men kan finnas i importvaror. Köp helst keramiska plattor tillverkade i Sverige eftersom keramik är tung och transporterna kräver mycket energi.

Terrakottaplattor framställs av lerjord (aluminiumoxid), de bränns vid den jämförelsevis låga temperaturen 900°C och kan ytbehandlas med vaxer och/eller oljor. De används som golv i bostadsrum. Terrakottaplattor är inte vattentäta, materialet är poröst och har en fuktutjämnande inverkan på inomhusluften.

Tegel som golv läggs i bruk eller sand. Tegelstenar kan återanvändas om de är lagda i sand eller murade med kalkbruk. Teglets yta kan behandlas med linolja.


Bland annat här hittar du miljövänliga golv:Oljor
Ottossons Färgmakeri AB, www.ottossonfarg.com
Engwall Claesson AB, www.eoc.se
Kulturhantverkarna, www.kulturhantverkarna.se

Linoleum utan plastyta
När man köper linoleum från de stora tillverkarna kan man välja ytskikt, i alla fall i Tyskland. Då kan man beställa linoleum utan ytskikt i plast och sedan själv behandla mattan med linolja. En stor tysk tillverkare är Dlw, www.armstrong.de
Forbu har ett obehandlat linoleumgolv, Sportgolvet, 3,2 mm tjockt. www.forbo.se

Obehandlad kork
Wicanders har ett korkgolv, Naturgolv, som är obehandlat och som kan oljas eller lackas. www.ardbogolv.se

Bioparkett, från Eslövs Korkfabrik, är ett korkgolv utan plastskikt som man kan linolja eller lacka. Mer info på ake.kork@telia.com eller tel 0413-55 77 99.

Text: Varis Bokalders