Gamla vedspisar är suveräna

Står det en rostig gammal vedspis i det nyinköpta torpet, släng den inte! Den går oftast att laga.

En järnspis består av uppåt 40 olika delar som hålls samman med fyra genomgående dragstänger med muttrar. Om skarvarna mellan delarna rostar måste spisen demonteras, all rost kratsas bort, skarvarna tätas med pannkitt och spisen monteras åter ihop.


Därefter stålborstar
och svärta man utsidans ytor och om de är allvarligt skadade måste de blästras. Efter att utsidan blivit stålborstad eller blästrad samt svärtad med spissvärta byts slitdelarna, det vill säga de invändiga brännjärn som sitter på eldstadens insidor och i botten.

Dessutom lägger man på ett lager lera ovanpå ugnen, för att skydda den tunna gjutjärnsplåten i ugnstaket från hettan. Slut­ligen svärtas alla detaljer och knoppar poleras.
Att renovera en normal vedspis utan större skador tar ungefär en arbetsdag och går på 3000 - 5000 kronor, vilket oftast är blir billigare än att köpa en nytillverkad vedspis.

Den vanligaste modellen av vedspis på marknaden är Husqvarna 727 som tillverkades 1939 och framåt. Den brukar kosta omkring 7 500 kronor i renoverat skick.