En skorsten som aldrig vittrar

Sotaren dömde ut den gamla murstocken i natursten och menade att den måste ersättas med stålrör i pipan eller en helt ny murstock. I stället fick den nytt bruk och ny puts, och kan nu stå i tusen år till.

Foto Jonathan Malm


Sotaren och jag gick runt i de olika rummen i mitt nyinköpta gamla timmerhus. Han lyste in i bakugnen, ryckte i kakelugnen och tyckte att den öppna spisen var fin. Jag började känna mig lite lättad, jag som ofta befarar det värsta. Men vi hade en detalj kvar: själva murstocken, med sin blottlagda naturstenskonstruktion och nedfallna puts. Sotaren hostade till.
”Det här var inte roligt.”

Hans förslag blev att vi skulle låta dra ner rostfria slangar i den gamla storpipan, en för varje spis, med följden att vi troligen inte skulle kunna få igång alla spisar, eftersom utrymmet var begränsat i pipan. Ruinerade skulle vi också bli. Att riva och mura en modern murstock skulle också bli väldigt dyrt, förutom att man lidit en kulturhistorisk förlust.

Jonathan Malm


Jag hade hört om en murare, Staffan Forsström, som lagat några naturstensmurstockar. Jag ringde honom och han sade:
– Natursten är det bästa material du kan ha i en murstock. Till skillnad från tegel vittrar den aldrig, oavsett väder och vind. Den kan stå i tusen år. Stenarna är murade med lerbruk, och det är ett fantastiskt material om det används på rätt sätt.
Staffan Forsström föreslog att han skulle komma och titta på murstocken, och att sotaren skulle vara där samtidigt. Tillsammans skulle de kunna göra ett bra åtgärdsförslag. Sotaren tyckte det verkade meningslöst att komma igen, men lät sig övertalas. Själv kunde jag inte begripa hur de skulle kunna enas.

För några år sedan såg jag först spisar murade med natursten, i ett urgammalt grått hus i Dalsland. Öppna spisar med enorma proportioner, bakugn med valv av väl valda skifferstenar. Ett formspråk som fick mig att associera till barbapappor eller lerstäder åtskilliga länder söderut. Senare kom jag att dagligen passera en ensam naturstensmurstock. Den hade blivit kvar efter att en gammal stuga i två våningar brunnit ner; fascinerande i sitt trots mot väder och vind och en värdig skulptur i skogsgläntan. När jag sedan uppkrupen på vinden i vårt nya hus fann just en naturstensmurstock förstod jag; de är inte bara spännande, de är också vanligare än man kanske kan tro.

Foto Jonathan Malm


Under hela 1800-talet förekom det att man använde natursten i murstockar, framförallt i vissa landsändar. Tegel kostade pengar, och bodde man i en trakt med lämplig sten använde man ofta den i stället. En naturstensmurstock är murad med en enda stor kanal, med de olika spisarna anslutna genom så kallade påstick. Murbruket bestod av lera och sand, vilket ger ett mycket tätt och väl fungerande bruk, förutsatt att det skyddas mot väta. Det traditionella sättet att täcka murstockens genomföring genom taket mot regn, var att mura in utstickande flata stenar, en så kallad kattrappa. Eldstäderna i dessa hus användes ju ursprungligen dagligen året om, och murstockens värme gjorde att eventuellt vattenläckage torkade hastigt. I vissa trakter utgjordes själva skorstenen av fyra hela rektangulära stenhällar, sammanhållna av en fals i en övre och undre uthuggen fyrkant. Dessa hällskorstenar var i Dalsland ofta gjorda av en speciell skiffersort, medan kalksten varit vanligt i till exempel Västergötland.

Foto Jonathan Malm


Men nu står jag här och fryser i ett sorgset gammalt hus. Järnspisen och kakelugnen är kalla som döden. Jag vill väcka liv i murstocken. Jag vill inte lägga 70 000 kronor på att dra stålslangar i pipan. Några inre kamper följer. En kamp med plånboken, en med byggnadsvårdsmoralen. Kanske även en yttre kamp mellan murare och sotare.
Det är därför det börjar bli spännande när Staffan Forsström kommer några dagar senare. Vi går runt och tittar på spisar och murstock medan vi samtalar.
-Ju äldre jag blir desto mer förtjust blir jag i gråsten som byggmaterial. Nu har stenarna nästan börjat prata med mig, och säger åt mig var de ska ligga för att det ska bli ett bra murverk, berättar Staffan. Det kallas kontakt.
Staffans bana som murare började vid sexton års ålder, då hans far ordnade så att han fick bli murarlärling på olika byggen. I en period av arbetslöshet vidareutbildade han sig till kakelugnsmakare, och är som sig bör en ivrare för den traditionella kakelugnen. Men han har också tillägnat sig kunskapen att mura med natursten, dels från gamla gubbar, dels av eget träget jobbande. Ibland håller han kurser i hur man bygger upp jordkällare på gammalt vis, helt bestående av natursten. Och nu påstår han att min murstock ser fin ut.
– Det ser ofta illa ut, som en stenhög med lerputsen i drivor på golvet. Men det är ytterst sällan jag varit med om att man varit tvungen att riva en naturstensmurstock.

Foto Jonathan Malm


Hur kommer det sig då att sotaren blev så förskräckt? Kanske för att dessa murstockar saknar motsvarighet i dagens praxis, de ligger helt enkelt en bit från svensk standard. Därför kanske man som sotare blir lite skrämd, varför man presenterar en standardlösning som framstår som enkel. En annan anledning kanske kan vara brist på duktiga murare; sotaren känner inte till någon som kan gamla naturstensstockar. Däremot finns det flera firmor som kan dra rör och glidgjuta.
– Men när sotaren säger ”riv skiten” frånsäger han sig sitt ansvar, menar Staffan.
– Jag har suttit i långa diskussioner med unga paragrafryttare till sotare. Till slut brukar de säga att jag faktiskt har rätt. Det är ingen mening att dra en massa svindyra rör i pipan. Om man i stället sätter in sotluckor där sotaren behöver komma åt, kan han sota hur lätt som helst. Han behöver inte ens gå upp på taket.
Det är i princip omöjligt att få bygga en murstock med storpipa i dag. Men befintliga konstruktioner är godkända, förutsatt att de håller tätt och kan sotas effektivt och utan fara för sotarens liv. Murstocken måste också hålla behörigt avstånd till brännbart material, enligt boken 10 cm.

Fogarna på den övre delen av min murstock var mycket dåliga, men stenarna var prima. Natursten vittrar inte, som sagt. Alltså skulle lösningen kunna vara att skrapa ur lösa fogar och slå i nytt bruk, därefter putsa alltsammans. Allt detta med hydrauliskt kalkbruk, som både är mjukt och fukttåligt. Och om påsticket från den öppna spisen på andra våningen försågs med en sotlucka, skulle sotaren kunna komma åt att sota samtliga eldstäder.

Foto Jonathan Malm


Sotaren klättrar upp för stegen till vinden. Han förklarar genast sitt uppdrag:
– Jag är inte här för att jävlas, min uppgift är att se till att inte kåken brinner ner. Jag gillar också gamla spisar och tycker självklart man ska använda dem om det går att lösa.
Dispyten uteblir. Muraren och sotaren verkar genast få ett ömsesidigt förtroende för varandra. Muraren förklarar sakligt vad han tycker bör göras. Sotaren lyssnar, ställer några frågor och tycker snart att det är ett bra förslag. Han verkar påtagligt nöjd när han åker vidare, glad att ha funnit en bra murare i en trakt med brist på sådana. Och muraren säger efteråt att det var en ovanligt bra sotare.