Skandalöst i Sundsvall

Vad har några hundraåriga, välbevarade fastigheter att sätta emot, när kommunen vill bygga en containterterminal? Inte mycket. Petersvik i Sundsvall är starkt rivningshotat, men än finns några av husen kvar.

Akut rivningshotat.

Området Petersvik, alldeles vid havet i Sundsvall, började bebyggas 1880 med stora påkostade sommarvillor som lockade hit konstnärer och arkitekter, exempelvis har textilhistorikern Ingegerd Henschen och bildhuggaren Harald Sörensen-Ringi bott här.
Nils Johan Tjärnlund, lokalhistoriker och författare, berättar att flera av villorna uppfyller kraven på byggnadsminnen, både arkitektoniskt och kulturhistoriskt.
–Villorna vittnar om den blomstrande sågverksepoken som hade betydelse för hela Sverige.
Men pappersföretaget SCA producerar tidningspapper på bruket Ortviken intill Petersvik, och bedömde för tio år sedan att efterfrågan på tidningspapper skulle bli så stor i framtiden att man måste expandera. Sundsvalls logistikpark skall därför byggas, med containterhamn, kombiterminal och biogasanläggning. Säkert en lovvärd satsning, kanske nödvändig. Men problemet är bara att terminalen skall byggas precis där Petersvik redan ligger, och alla de välhållna sommarvillorna skall rivas.

Protesterna blev stora från husägare och Sundsvallsbor, som vill ha kvar sitt vackra område. Men som brukligt i mindre städer tycks kommunen vara i händerna på storföretaget. SCAs vilja är Sundsvalls lag. Alltså köpte SCA Villa Skogshyddan, byggd 1892, och rev den, varpå kommunen löste in ytterligare 30 fastigheter och satte i gång att riva.
–Det är den största exproprieringen av kulturhus i modern tid, och särskilt skrämmande och onödig med tanke på att husen är väl underhållna, menar Nils Johan Tjärnlund.
–Normalt brukar man riva för att hus är förfallna, eller man påstår att de är förfallna, Men villorna i Petersvik är i gott skick, det är alla överens om. De rivs bara för att de ligger i vägen för SCAs planer och resultatet blir att man raderar ut en hel stadsdel.

I dag återstår fem inköpta villor som står tomma i väntan på rivning, och fyra bebodda villor där ägarna inte har gått med på att sälja, vilket har lett till tvångsinlösen.
Just nu ligger frågan hos tingsrätten, ersättningarna skall fastställas, och inget rivs för ögonblicket. Men SCA hugger ner skog i området och har nyligen beslutat att uppföra ett flisupplag på en fotbollsplan i området, i strid med gällande detaljplan.
–Det verkar som rena provokationer i syfte att göra området otrivsamt för dem som bor kvar, säger Nils Johan Tjärnlund.

Villa Skogshyddan. Redan riven.

Enigheten bland Sundsvalls politiker har varit stor, men i vintras sade moderata kommunalpolitikern Else Ammor nej till att tvångsinlösa villorna. Hon menar att containerterminalen kanske inte ens behövs, med tanke på tidningsbranschens kris och den sjunkande efterfrågan på papper.
–Jag kan inte med gott samvete gå vidare med planerna på tvångsinlösen, sade hon till SVT i december.
Det värsta scenariot, enligt Nils Johan Tjärnlund, är just det; terminalen dröjer, villorna förfaller av att ingen bor i dem och därför rivs, och att om ett par år kommer man fram till att terminalen inte behövs.
–Hade SCA betett sig så här i andra länder hade det givit upphov till indignerade artiklar i rikspressen, men när bolaget agerar oetiskt på hemmaplan är det ingen som reagerar. Men vi borde reagera. Det är vårt gemensamma kulturarv som hotas, inte bara något som rör Sundsvall.

Marie Israelsson är marknadsansvarig på Sundsvalls logistikpark, och menar att satsningen på containerterminalen gynnar hela orten.
–Som alltid i samhällsplanering ska de enskilda intressena vägas mot de allmänna. I det här fallet har kommunen, länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen kommit fram till att de allmänna intressena väger tyngre än att bevara Petersvik. Satsningen på logistikparken är viktig för hela regionen.
Samtidigt skriver Sundsvalls kommun på sin hemsida att det är viktigt att ”sätta ljuset på det dynamiska kulturliv som Sundsvall bjuder på”. Gård&Torp tror att regionen skulle gynnas mer av kulturturism till Petersvik, än av 1900-talslösningar och betongpolitik.Text Nella Bergström
Foto Hans Wessberg

Vill du protestera mot rivningarna?
Gå med i Facebookgruppen Rädda Petersvik.

Kommentera artikeln

*Namn:  *E-post (visas inte på sidan): 
 
*Rubrik:  *Vad är 4 + 2 (säkerhetsfråga)?  
*Meddelande: 

Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Arvika hotas åter av grävskoporna

Arvika hotas åter av grävskoporna
"När grävskoporna gjort sitt kommer varken tegelbyggnaden längs Kyrkogatan eller den vita trävillan, gamla Medborgarskolan, att stå kvar. Helheten går före bevarande."
Läser vi en text från 1960? Nej, året är 2015 och det handlar om Arvika. Den värmländska staden skall nämligen möta framtiden, genom att riva det gamla.
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt