Svenska hus i Öppet arkiv på webben

Nu kan du se den fina tv-serien Svenska hus i SVT:s Öppet arkiv på webben. Svenska hus är en serie program av Katarina Dunér om kärleken till våra gamla hus på landsbygden. Serien sändes första gången 1995. Svenska hus gavs också ut som bok på Carlssons förlag.

Del 1 En berättelse om den gamla svenska byggnadstraditionen att bygga av material som finns att hämta från skogen, marken och åkrarna omkring. Från knuttimmer i Västerbotten till skiftesverk på Öland och lerklinehus i Skåne.

Del 2 Om byggnader som berättar om tidigare århundradens ekonomi och livsvillkor; trankokeri i Bohuslän, nyodling i Lappmarken, Hälsingegårdar och västgötska ladugårdar av gråsten och tegel.

Del 3 En färd från 1700-talets Skärfva över 1800-talets sommarvillor och folkrörelsernas första samlingslokaler till sekelskiftets kolonistugor.

Del 4 En tågresa genom Sverige för att ge glimtar av de hus som byggdes kring järnvägen under senare delen av 1800-talet.

Del 5 En berättelse om statskyrka och frikyrka, om småskolor och folkskolor, om läskunnighet och elektricitet.

Del 6 Om byggnader i Gammel-Sverige som ligger och ruvar i väntan på bättre tider, om byggnader som restaurerats med stor varsamhet och har tidens gång som en kvalitet.

Tv-serien Svenska hus hittar du på http://www.oppetarkiv.se/video/1080858/svenska-hus

Text: Anette Svensson
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt