Ta vara på golven och taket

Vår serie om hur du kan ta vara på och återvända gamla byggnadsdetaljer fortsätter. Denna gång berättar Roger LiIndbom om golv och tak.


Golven och innertaken i äldre hus var fram till mitten av 1800-talet sågade och hyvlade för hand. Ett handhyvlat innertak är lätt att skilja från ett maskinhyvlat. De handhyvlade taken får ett karakteristiskt utseende av handhyvelstålets konkava spår. I släpljus syns dessa hyveltag extra tydligt liksom urslag av träet runt kvistarna.
Dessa äldre tak kan man hitta omålade i enklare rum, men oftast var de strukna med limfärg och i vissa fall även med linoljefärg.
När man sågade fram brädorna ur stocken utnyttjade man hela stockens bredd. Detta gällde både tak- och golvvirke. Efter kantning och spontning fick brädorna ett kilformat utseende. Vid läggning av golv och uppsättning av tak vänds därför brädorna växelvis toppände mot rotände. Bredderna kunde variera från femton till femtio centimeter och mer, vilket beror på att stocken utnyttjades i sin helhet och inte bara dess mittenblock.

Tillgången på begagnade golv och tak är inte god men då och då dyker det upp annonser om försäljning. Byggnadsvårdsbutiker med stort begagnatlager brukar också ha både golv och tak till försäljning. Får du själv tillfälle att köpa loss inredningsdetaljer och dessutom gör arbetet själv blir kostnaden ofta väldigt låg samtidigt som rivningsarbetet kan göras noggrannare och med mindre skador på det som demonteras.

Problemet med golv och tak brukar ligga i att den första plankan/brädan är svår att få loss. Många gånger är den inte fastspikad utan löst lagd och endast fasthållen med golv- eller taklisten. Då är det inga problem. Men är den fastspikad och dessutom väl inpassad mot väggen kan det vara mycket svårt att ens få in en kofot eller ett bräckjärn. Ofta får man tyvärr se den första plankan/brädan som ett nödvändigt offer för att komma åt fortsättningen.

Eftersom den handsmidda spiken förr liksom i dag var väldigt dyr försökte man spara på spik så mycket det gick. Därför är både äldre golv och tak glest spikade. Dessutom spikades de alltid synligt och aldrig i sponten, vilket är det vanliga i dag. Detta i kombination med att de handsmidda spikarna är koniska gör att de lätt släpper när man sticker in en kofot och bänder. När kofoten tas bort fjädrar till exempel golvplankan tillbaka medan spiken till stor del stannar kvar i halvutdraget läge. Spikarna dras ut den ena efter den andra då nya bändtag med kofoten görs på de ställen där plankan är spikad. Efter att ha lirkat med kofoten under plankan släpper den även i sponten, som helst inte får skadas. Var noga med att märka varje planka med ett nummer, som korresponderar med en översiktsskiss. Alla plank märks i samma ände så att det nya golvet får exakt samma läge och läggningsföljd som det gamla.

När det gäller tak går arbetet likadant till men här bör man vara flera personer som hjälps åt. En nästan lösgjord takbräda har en tendens att knäckas i sponten då den lossnar och faller ned av sin egen tyngd. Att plocka ned ett tak är dessutom väldigt dammigt eftersom mellanbjälklagets isolering av till exempel sågspån följer med.

Oavsett om du köper eller själv plockar från ett hus återstår en hel del arbete innan golven och taken kan monteras i ett nytt hus. Golvplanken är väldigt smutsiga och behöver en rejäl rengöring. Precis som när golvet låg fast rengörs det med såpa och kallt vatten. Fördelen nu är att varje planka hanteras för sig och då kan också sponten rengöras. Vattnet och såpan mjukar upp årtionden av smuts. Både not och fjäder rengörs med skrapa och ett smalt kasserat stämjärn eller liknande. Arbeta relativt snabbt och blöt inte ned plankorna mer än vad som behövs. Stå gärna utomhus en torr och solig dag och använd rinnande kallt vatten från en slang. Undvik högtryckstvätt.

Vad kan du göra?
Takbrädor är för det mesta målade med limfärg som är lätt att få bort med rinnande kallt vatten, panelborste och vanlig diskborste. Lägg brädan på bockar med lite lutning för vattenavrinningen så får du bra arbetsställning. Använd inte skrapor eller vassa föremål då ytan lätt ruggas upp och handhyvlingen tar skada.
Går inte all färg bort i fördjupningar på brädan? Det har ingen större betydelse. Både limfärg och linoljefärg fäster på dessa färgrester. Liksom med golvplanken måste både not och fjäder göras rena och eventuella skador som lösa bitar limmas fast och/eller fästas med mycket tunn tavelspik.

I slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet ville man förfina sina gamla brädtak. Då pappspändes många tak och ströks med limfärg. Pappen är inte svår att avlägsna men spikremsorna blir kvar på vissa brädor och innehåller stora mängder nubb som måste rensas bort innan avtvättning av brädorna startar. Med hjälp av en stiftutdragare görs det relativt enkelt. De många och fula hålen kan sedan spacklas innan taken målas på nytt. Vid ommålning ska annars aldrig takbrädor slipas eller spacklas!

Både golv och tak spikas på sin nya plats med handsmidd spik fullt synligt. Återanvänd den gamla spiken eller köp nytillverkad. Handsmidd spik är dyr men precis som då golven och taken var nya går inga större mängder åt, varför kostnaden blir förhållandevis låg. Är de nya bjälklagen reglade med 60 cm avstånd spikar man på varannan regel. Breda plank med två spik i regeln, smalare med en spik i plankans mitt.

TIPS!
Golv och tak som legat på kallager eller funnits i ett ouppvärmt hus och flyttas in i värmen i ett nytt hus krymper. Vill man undvika de värsta springorna, bör brädorna acklimatiseras på sin nya plats minst en månad innan de passas till och spikas. Använd gärna en fuktighetsmätare för att kontrollera torkningsprocessen.
Text: Roger Lindbom

Kommentarer

Gurra, - Tisdag 5 maj 2015

Fuktighet

Och vad är lämplig fuktighet i brädan när man ska sätta upp den undrar jag.

Kommentera artikeln

*Namn:  *E-post (visas inte på sidan): 
 
*Rubrik:  *Vad är 4 + 2 (säkerhetsfråga)?  
*Meddelande: 

Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 12 objekt