Tjära, vårt käraste träskydd


Det mest traditionella av alla träskyddsmaterial, tjära, brändes förr i tjärdalar. Att bränna sin egen tjära är lätt, och man håller en fin tradition vid liv.


Tjära är det träskyddsmaterial som har använts längst i Sverige, åtminstone sedan medeltiden. Det råder delade meningar om hur pass stor den rötskyddande effekten egentligen är men tjäran är lätt att använda och tillhör inte de mest skadliga ämnena vid utomhusbruk.

Foto Sune Jönsson

Tak- och väggspån, dörrar, syllar och båtar har strukits med tjära genom tiderna, antingen traditionell svart tjära eller rödtjära, som är trätjära pigmenterad med engelskt rött eller rödfärgspigment. En vanlig tjärblandning är så kallad roslagsmahogny som ofta används till behandling av träbåtar. Då har tjära blandats med linolja och terpentin, en tredjedel var. För att få svart färg tillsätts pigmentet kimrök.
-Hos oss frågar många kunder efter roslagsmahogny till fasaden även på nyare hus, berättar butiken på byggnadsvård Nääs.
Under 1600- och 1700-talen var Sverige störst i världen på tjärframställning och export. Efterfrågan på tjära var stor från skogfattiga skeppsbyggarlängder som Nederländerna, och i Sverige fanns enorma skogar med kådrika tallar som lämpade sig för tjärtillverkning. Många bönder fick extrainkomster på tjärbränningen som sköttes i stora tjärdalar. Till husbehovstjäran hade de enklare tjärdalar, en sådan är lätt att anlägga själv. Pröva att bränna din egen tjära! Det är roligt och spännande, och man får prima träkol på köpet.

Foto Sune Jönsson

Du behöver:
Ett par järngrytor
En plåt med ett smalt rör fastsatt undertill, se bild
Finhuggen ved
Lera

1) Gräv två runda gropar, den ena högre belägen än den andra, och gräv ett smalt, grunt dike mellan groparna
2) Placera plåten i den högre gropen, röret i det smala diket och en järngryta i den nedre gropen
3) Fyll en järngryta med finhuggen ved och packa veden riktigt tätt, det skall vara så trångt att de sista klamparna måste slås ner med yxa
4) Vänd grytan upp och ner på plåten och täta runt kanterna med lera. Det skall vara helt tätt.
5) Stapla ved mot grytan
6) Tänd på veden. En kvart efter att det har börjat brinna börjar ånga och de första tjärdropparna komma ut ur röret.
7) Efter några timmar är veden uppbrunnen. I grytan finns nu tjära och under den övre grytan ligger den utbrunna veden, som har blivit finfin träkol.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt