Tolv isoleringsfavoriter

Välj miljövänlig isolering till ditt hus! Vi har valt tolv växtbaserade isoleringsvänner.

Cellulosa
Framställs av gamla tidningar eller nyproducerad cellulosa. Finns som skivor, lösull och drev. Anlita fackman för lösullsisolering.
+ Billigt, reglerar fukt bra.
- Dammigt. Brandskyddande tillsatser kan vara miljöfarliga.
Massor av leverantörer finns, till exempel Warmcel och Ekofiber.

Halm
Används främst i balform att bygga halmhus med, men finns också som färdiga isoleringsskivor. Blandas med lera för bra stabilitet. Välj relativt tjocka halmbalar för bästa isolering.
+ God isoleringsförmåga. Billigt.
-Känsligt för fukt under bygget. Måste skyddas av brandsäker klädnad, till exempel gips, puts eller lera.
Skivor finns hos engelskbaserade Stramit.co.uk. Kontakta annars en bonde och fråga om du får köpa halmbalar.

Hampa
Mattor och lösull av hampa används för isolering. Lösull läggs för hand kring dörrar och fönster, sprutas in i tak och väggar.
+Trivs på mager jord, klarar sig utan besprutning. Tåligt mot svamp, bakterier och väta.
Säljs bland annat av hampvaruhuset.se

Kokosfibrer
Sammanförs till isolerande mattor eller skivor som fästs på reglar.
+Fuktbeständigt, mycket motståndskraftigt mot bakterier och mögel.
-Långa transporter för att få materialet till Sverige.
Verkar inte säljas i Sverige i dag, enligt vad Gård&Torp erfar, men forskningsprojekt kring kokosfiber pågår vid Högskolan i Gävle.

Kork
Finns som plattor som skruvas fast, eller smulor som blåses in av fackman.
+ Mycket goda isoleringsegenskaper. Lättjobbat material.
-Långa transporter.
Säljs av Industrikork.se eller Buildsmart.se under namnet Smart Isolation

Kutterspån
Vanligt förr. Läggs i väggar eller löst på vinden.
+ Finns på nära håll, billigt.
-Sjunker ihop efter en tid och måste fyllas på. Tillsatser kan vara miljöfarliga.
Säljs på lokala hyvlerier och sågverk.

Lin

Har lång tradition som isolering i Sverige. Fibrerna formas till mattor och skivor som spikas på reglar.
+ Behöver varken gödsel eller bekämpningsmedel vid odling. Brandhärdigt, tåligt mot insekter.
Säljs till exempel av Isolina.com
favoritcirkel

Musselskal
Används som grund- och takisolering, främst i Holland och Danmark.
+ Dränerande, vattenavvisande, vindtåligt och lätt.
-Kan lukta illa och avger gas under förruttningen av musselrester. Ganska oprövad metod i Norden.
Gård&Torp har inte lyckats hitta en leverantör, men fabriker som hanterar musslor genererar mycket skalavfall. Kontakta sådana!

Torv
Användes mycket förr, liksom kutterspån. Torvblock läggs i grunder eller på vindar.
+ Finns på nära håll.
-Sjunker ihop och måste fyllas på. Torvmossar återhämtar sig mycket långsamt efter brytning.
På Svensktorv.se hittar du de firmor som jobbar med torv i Sverige.


Träfiberskivor, mjuka

Träfiber pressas ihop med hartser till skivor som isolerar väggar och golv.
+Lättjobbade, dammar inte, lätta att sätta upp.
-Kräver mycket energi vid tillverkningen, lim och hartser kan vara miljöfarliga.
Feelingwood, Termoträ, Cremab m fl säljer skivor.

Ull
Läggs som lösull i golv och väggar, finns också i skivor som fästs i trävirke.
+ Behagligt och lättjobbat. Mycket bra isoleringsvärde. Brinner inte. Svensk ull finns på nära håll.
-Utländsk ull är ofta behandlad med insektsmedel och har transporterats långt.
Ull finns hos Isolen.org och hos brittiska leverantören www.thermafleece.com.
favoritcirkel

Vass
Mattor av vass är bra som underlag till puts och isolerar ytterväggar.
+Mycket fukttåligt.
Osäkert om vassmattor finns att köpa, ta kontakt med en vasstakläggare och fråga efter vass för isolering.

Tänk på!
*Att tilläggsisolera vinden ger störst energivinst och minst ingrepp i huset. Öka tjockleken rejält på isoleringen för bästa resultat, från 150 mm till 500 mm.
Tilläggsisolera helst inte fasader från utsidan. Husets proportioner förändras, fönstren blir insjunkna och rummen mörka, Att flytta ut fönstren i nivå med den nya fasadpanelen hjälper lite, men bättre är att isolera från insidan. Konsultera då fackman så inte husets inomhusklimat äventyras.
*När man isolerar vinden når mindre spillvärme från husets bottenvåning upp till vinden, som blir kallare. Därmed ökar den relativa fuktigheten och ventilationen bör anpassas till husets nya fuktighet.
* Lösull passar till vinden. Det går snabbt att blåsa ut och lösullen täcker väl och minimerar risken för köldbryggor. Om du ska isolera mindre ytor passar skivor/mattor bäst. Komihåg att förskjuta skarvarna och täta springor.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 13 objekt