Tripp trapp trull

Entrétrappor har liksom utformning av fönster följt rådande stilideal, från stormaktstidens imponerande fritrappor till 70-talets lågmälda trappor klädda med cementplattor. Lär känna husets arkitektur och välj rätt trappa.

Slottet Sandemar med sin pampiga entrétrappa.


På samma sätt som utformningen av fönster har varierat över tid, så har även entrétrappornas utseende varierat. Varje tid och arkitekturstil har haft sin egen syn på hur en bra och välkomnande trappa skall byggas och se ut. Dessutom har den lokala tillgången på byggnadsmaterial, liksom byggnadens placering i terrängen och byggherrens plånbok inverkat på utformningen.

Till äldre bostadshus, särskilt de som ligger på landsbygden, är det vanligt att entrétrapporna består av ett eller ett par steg, snarare än reguljära trappor. Det beror på att dessa hus i allmänhet saknar källare och därför är placerade på låga socklar, alldeles nära marken. Långt in på 1800-talet var det egentligen bara adeln och de riktigt välbeställda som försåg sina hus med höga trappor, ofta i form av så kallade fritrappor. Orsaken är att dessa hus ofta byggdes på en förhöjd källarvåning, i vilken man inredde kök och andra serviceutrymmen. Fritrappor har därför kommit att förknippas med stormaktstidens påkostade och dyrbara hus, där själva fritrappan nästan alltid byggdes av sten.

Foto Per Myrehed


När villan, det vill säga det arkitektritade enfamiljshuset med inspiration från England, introducerades i Sverige under slutet av 1800-talet hade den ofta en förhöjd sockelvåning. Då krävdes det förstås en hög och gärna monumental trappa för att ta sig upp till entréplanet. Stormaktstidens fritrappor fungerade i många fall som inspiration, men minst lika ofta kombinerades trappan med en ovanförliggande balkong och därmed tillskapades en öppen veranda för varma sommarkvällar.
Som en följd av de nya idealen blev det vid samma period modernt att bygga verandor - inglasade eller öppna – framför entréerna på äldre hus. På så sätt kunde även de som inte hade råd med en nybyggd villa ändå modernisera sina hus och göra dem mer ”villalika”, samtidigt som de fick ytterligare ett bostadsrum, åtminstone under sommarhalvåret. Därmed blev de tidigare så vanliga, låga trapporna direkt framför entrédörrarna nästan utraderade, men i praktiken kom de gamla stegen ofta att flyttas ut och placeras framför verandan. Eftersom stegen ofta bestod av hela block, som kilades fast på plats utan gjutcement, var de också relativt lätta att flytta.

Foto Per Myrehed


Med egnahemsrörelsens typhus och småhustillverkarnas kataloghus kom nya trapptyper att utvecklas. Det berodde bland annat på att dessa hus ofta hade en inredningsbar källare och därmed en hög sockel, något som i flera hundra år alltså varit förunnat de allra rikaste. Entrétrapporna göts nu av betong och räckena tillverkades av smide, antingen av rundjärn eller av vinkeljärn. Även om det fanns typritningar att tillgå, kom räckenas detaljutformning att präglas av den lokale smedens erfarenheter och materiallager. Med 1950-talets vision om att trädgårdens gräsmatta skulle fungera som en förlängning av vardagsrumsgolvet sänktes husen ner till marknivå igen och entrétrappan pressades ihop till ett par låga steg, precis som på landsbygden 100 år tidigare. Skillnaden var att nu platsgöts trappstegen, i stället för att huggas av lokalt bruten sten. Med 1970-talets gillestugor i källarplanen höjdes entrétrapporna upp igen och planstegen kläddes med tunn beklädnadssten, klinker eller cementplattor med ingjuten småsten, medan trappräckena fick handledare av trä med kraftfulla dimensioner. Trappsteg av hela block, så som i början av 1900-talet, var inte längre något som användes.

Tänk på detta

Om du bor i ett hus där entrétrappan eller verandan genomgått en olycklig förändring och du vill återskapa det tidigare utförandet, se dig omkring i omgivningen för att ta reda på hur trapporna ser ut på snarlika hus från samma tid som ditt eget. Då kan du säkert ringa in vilka karaktärsdrag som är typiska för just ditt hus. Bor du i ett så kallat kataloghus eller i ett av alla de typhus som uppfördes under 1900-talets början, kan du säkert få tag i en ritning som visar hur kataloghustillverkaren eller typhusarkitekten tänkte sig att trappan till just ditt hus skulle se ut.

Om du behöver sätta om en gammal stentrappa av blocksteg, tänk på att de sattes sällan i bruk. Stegen lades i stabil sand och kilades fast i önskat läge. Blockstegen bruksfogades inte. Eventuella bruksfogar har därför tillkommit vid ett senare tillfälle, när man velat ”laga” en trappa vars blocksteg glidit isär. Ett bättre alternativ än av brukslaga en blockstegstrappa, är att sätta om den. Då kan man samtidigt rätta till vinkeln på stenarnas horisontella ytor, så att regnvatten rinner ut från trappan, i stället för in i konstruktionen. Att planstegen skall luta utåt så att regnvattnet underlätta för regnvattnet att rinna undan gäller förstås för samtliga trappor.

Om du skall bygga en helt ny trappa, tänk då på att anpassa planstegens djup och sättstegens höjd till människans naturliga mått, så att trappan blir behaglig att gå i. Kanske känner du till någon yttertrappa som det är lätt att gå i, där det känns som om man svävar upp. I så fall kan du mäta upp stegen och använda måtten till din nya trappa. Annars finns det en bra och vedertagen formel för uträkning av lämpliga mått för trappsteg.

Ju bättre anpassad trappan är till människans mått, desto bättre är den förstås också för personer med lätt funktionsnedsättning. Om trappan i stället behöver kompletteras med en ramp för rullstolsburna, rekommenderas att man strävar efter en lutning på 1:20, det vill säga en stigning med en meter på 20 meter. Även för en låg trappa, med till exempel två steg, blir en sådan ramp påtagligt lång. Dessutom kommer den, av säkerhetsskäl, att behöva någon form av sidoräcken. Det säger sig självt att rampen kommer att bli ett dominerande inslag. Därför är det bra att kontakta en byggnadsvårdskunnig arkitekt och en tillgänglighetsexpert för att ta fram förslag på en ramp som är både varsam mot huset och välkomnande för den som annars inte kommer upp till dess entrédörr.
Text: Vicki Wenander
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt