Vackert dekorerade väggar

Dalmålningarna med sina naiva figurer och kurbitsar är välkända, men det är mindre bekant att även de stora gårdarna i granlandskapet Värmland har dekorerade interiörer. Värmlands museum inventerar nu målningarna för att få veta mer om vilka konstnärerna var och hur många målningar det finns.
 

Vem skapade det fantastiska Napoleonrummet på Kyrkebols gård? På väggarna i den före detta balsalen framträder Napoleon Bonaparte på toppen av sin militära karriär runt år 1800. Industrialismens framfart är påtaglig i detaljer i målningarna, som liknar grisaille med sina grå, svarta och blå toner. De är gjorda med limfärg på papp, men förlagan är okänd. Enligt lokal tradition dekorerades rummet under den mytomspunne Gustaf Bulls tid på gården. Bull föddes i Västindien som son till en svensk guvernör och en infödd kvinna. Han kom till Sverige i åttaårsåldern, blev folkskollärare på värmländska landsbygden där han gifte sig med en arvtagerska och blev patron på Kyrkebol. Bull blev känd för sina glada fester, stora baler och ett ”vidlyftigt leverne”.
Detaljer i målningarna gör att Värmlands museum daterar dem till efter 1865. Ute i hallen och i trapphuset finns en helt annan typ av bilder, där breder ett romantiskt landskap ut sig framför betraktarens ögon.
-Konstnären som dekorerade väggarna på 1850-60-talen är okänd, men de påminner om målningarna som finns i von Echstedtska gården en halvmil härifrån och som utfördes av Hans Georg Schüffner 1760-talet. Inspirationen kom troligen från dåtida böcker eller tidskrifter, berättar Cecilia Skoglund, målerikonservator på Värmlands museum.
När de nuvarande ägarna, Ann-Helen och Mats Larsson, köpte Kyrkebols gård på 1990-talet var fantasilandskapet nästan dolt under dekorativa målningar av senare datum. Museet tillkallades och efter noggrant övervägande tog man fram det äldre måleriet.
-Två tredjedelar är original, medan delar av en vägg har rekonstruerats av en konstnär som har nöjt sig med de gröna metallkolonnerna eftersom vi inte vet hur just den originalbilden sett ut, säger Cecilia Skoglund.
 
 
Mycket finns bevarat
-När jag hade renoverat målningar hos fem-sex privatpersoner kom funderingen – hur många väggmålningar finns egentligen i Värmland? Uppgifterna i museets arkiv var gamla och inaktuella, det var oklart om byggnaderna fortfarande stod kvar. Dessutom saknades en överblick över måleriets särart, berättar Cecilia Skoglund.
Så föddes idén om att inventera interiörmåleriet i landskapet. Projektet ska utmynna i ett uppdaterat arkiv och en bok med färgbilder om två-tre år. Museet har hjälp av Leif Nyman, numera pensionerad lärare, som har stor kunskap om dekorativt värmländskt måleri. I slutet av 1990-talet gjorde museet ett upprop till allmänheten för att få tips om gårdar med väggmålningar och tanken är att försöka täcka in hela länet, även interiörmåleri som gjorts under senare år.
-I vissa områden finns ganska mycket bevarat, särskilt om en viss konstnär varit aktiv där en längre tid. Anders Dahlström var exempelvis relativt flitig i Fryksdalen, säger Cecilia Skoglund.
Både bonader och väggar dekorerades i Värmland, avsikten var att pryda större rum året runt. Dessutom fördes en hel del färdiga målningar på duk från Dalarna som såldes på plats.
-Blommor, medaljonger, draperingar och träd är vanliga motiv. Figurer förekommer inte så ofta, då är det som regel bibliska gestalter. Vanligen dekorerades salen på övervåningen i huset. Den användes till högtidliga tillfällen i både glädje och sorg, därför ingår glada färger vid sidan av mörka toner.
Förlagorna var kistebrev, illustrationer i böcker eller kanske en kyrkomålning.
-Målarna var inte skapande konstnärer i vår mening, men i färgsättningen fick målarens fantasi fritt utlopp. Färgerna kunde också bli ganska vilda, berättar Cecilia Skoglund.
En träklädd bröstning från golvet upp till fönstret dekorerad med stenimitation, som marmorering, är vanligt förekommande. Över detta gjordes fält med dekorativt måleri.
 
Text Christina Linderoth-Olson
Foto Per Myrehed
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt