Vad är K-märkt?

Ofta när man pratar om byggnaders kulturhistoriska värde stöter man på begreppet K-märkt och inte sällan uppstår det mer eller mindre förvirrade diskussioner om vad som menas. Här försöker vi reda ut begreppen.

• K-märkt har ingen juridisk innebörd utan används som begrepp för olika typer av skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

• Nästan alla skyddade byggnader i Sverige med kulturhistorisk värde skyddas på kommunal nivå i Plan- och Bygglagen. Det innebär att du hittar vilka bestämmelser som gäller för en enskild byggnad i den lokala detaljplanen. Hittar du inget i detaljplanen bör du vända dig till stadsbyggnadskontoret eftersom detaljplanen kan vara gammal och kommunen planerar att göra förändringar i den som påverkar kulturhistorisk bebyggelse. Bor du utanför detaljplanelagt område vänder du dig direkt till stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller.

• I Plan- och Bygglagen finns en allmän skrivelse gällande all bebyggelse om att man alltid ska vara varsam och tillvarata byggnadens särart och karaktärsdrag. Detta gäller även förändringar som inte är bygglovspliktiga.

• Hittar du ett q eller Q i detaljplanen betyder det att det finns ett individuellt utformat skydd för byggnaden. Förenklat är q ett skydd av byggnadens utformning medan Q gäller användningen (Q införs inte i nya planer längre).

• Hittar du ett k i detaljplanen så finns en precisering av de generella varsamhetskraven.

• Nyligen infördes r i plan- och bygglagen vilket reglerar rivningsförbud av bebyggelse. Tidigare reglerades rivningsförbud genom q.

• Byggnadsminne är en högre skyddsnivå som ges på riksnivå. Syftet är att skyddet ska vara evigt. De enskilda byggnadernas skydd anges i en byggnadsminnesförklaring. Det är staten genom länsstyrelserna som avgör vilka byggnader som ska vara byggnadsminnen. För byggnadsminnen ägda av staten ser bestämmelserna och gången lite annorlunda ut.

Vill du läsa mer rekommenderar vi Boverkets som har en grundlig genomgång av Plan- och Bygglagen.

Kommentera artikeln

*Namn:  *E-post (visas inte på sidan): 
 
*Rubrik:  *Vad är 4 + 2 (säkerhetsfråga)?  
*Meddelande: 

Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt