Vad vet du om kaminen?

Jag äger en jättefin kamin märkt med ”Patent Viking № 412” men hittar ingen information alls om den. Kan du reda ut något om den?
Pieter Buddenbaum, Hedesunda

Foto: Pieter Buddenbaum

Svar: Kaminerna med varumärket Viking tillverkades av Ankarums bruk, som låg strax väster om Västervik i Kalmar län. En av de många kaminerna som tillverkades var Viking № 412. I en produktkatalog från 1911 fanns den två varianter, 412a och 412b. Båda angavs vara med dubbel cirkulationsmantel och inre ugn med lameller. Skillnaden var att 412a hade en genombruten gjutjärnsmantel medan 412b hade majolika-kakel som yttre mantling. Majolika är ett tenn- eller blyglaserat lergods som ofta var i starkeldsfärger. Enligt produktkatalogen beskrivs fördelarna med keramiken som följande: "Ugnarna med Majolika-kakel äro de allra lämpliga för boningsrum, emedan de endast i så ringa grad verka genom direkt värmeutstrålning, att möbler etc. utan fara kunna placeras i omedelbar närhet af dem".

Det som var speciellt med alla Vikingkaminerna var att de var invändigt keramiskt beklädda med Phoenixtegel, som var en keramik som bättre tålde höga kontinuerliga temperaturer än enbart gjutjärn.

Ankarums bruk har en historia som går mycket långt tillbaka i tiden. De har genom åren varit mycket stora producenter av gjutgods och fick sina privilegier för uppförande av masugn och stånghammare redan 1655. Inledningsvis tillverkade man nästan bara kanoner men med tiden fick man en omfattande produktion som också innebar förädling av järnet. I mitten av 1800-talet var man ett av de ledande järnbruken inom värmeteknikens område.

Bruket hade också goda kunskaper i emaljeringsteknik. Det kan man inte minst se på de synliga emaljerade gjutjärnsdetaljerna på Viking 412b. Man tillverkade också emaljerade köksredskap och sanitetsartiklar. Dessutom fick de förtroendet att på uppdrag av Statens järnvägar att leverera en mängd olika skyltar för vagnar och stationshus.

För den som vill veta mer om Ankarsrums bruk har Ankarsrums hembygdsförening gett ut boken "Ankarsrums Bruk 350 år". PM-Bokförlag har också sammanställt "kaminer och Kokspisar från Ankarsrums bruk 1904–1949".

Produktfakta / Viking № 412a/b
Uppvärmer rumsinnehåll: 110–150 kbm
Vigt c:a: 176 kg
Ugnens hela höjd: 1 105 mm
Golvfutrymme:  50x65 cm

Pris år 1911:  Viking  № 412a  /  № 412b
Pris svärtad:   130 Kr  /  161 Kr
Pris emaljerad/förnicklad: 158 Kr  /  184 kr
Pris rikt förnicklad/förgylld:   -  /  202 kr
(200 Kr innebär cirka 9 000 kr i dagens penningvärde)
 

Vikingkaminerna visades för första gången på Helsingborgsutställningen 1903. Svenska Dagbladet skriver den 8 september 1903:

En beaktansvärd nyhet för den nu snart inträdande tid, då man åter behöfver börja tänka på uppvärmning af bostäderna, framvisar Ankarsrums bruk i sin präktiga monter af patenterade Vikingkaminer. Detta kaminslag utsläpptes förra vintern för första gången i marknaden och har bruket kunnat glädja sig åt de amplaste erkännanden däraf från allmänhetens sida. Vikingkaminerna lämpa sig såväl för kontinuerlig som tidvis eldning och hvilket bränsle som helst kan med fördel användas. Genom ugnschaktets utmurning med s.k. Patent Phoenix-tegel lämnar Vikingkaminen en behaglig kakelugnsvärme, inga järndelar förbrännas och dessutom förvärmes förbränningsluften genom att passera i de i teglen befintliga egendomligt formade kanalerna och åstadkommer absolut fullständig förbränning af rökgaserna.

En del af kaminerna äro vidare försedda med en sinnrik regleringsmekanism, som medelst ett enda handgrepp samtidigt öppnar ventilen för förbränningsluftens insläppande och dragventilen till rökröret.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Hur bygger vi badrum i ett unikt hus?

Marianne har ett unikt hus där badrum skall inredas. Hur gör man för att inte förstöra kulturvärdet? Läs Kerstin Erikssons svar.
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 12 objekt