Var rädd om låsen!

De flesta lås och trycken du hittar i handeln i dag är från sent 1800-tal och framåt. Du renoverar dem relativt lätt själv.

Text och foto Roger Lindbom

De flesta begagnade lås och trycken som finns att köpa i dag är från sent 1800-tal och framåt. Tidigare än så tillverkades lås av särskilda låssmeder, så kallade klensmeder. De bedrev sin verksamhet med anställd personal och försåg de högre stånden med de här exklusiva produkterna. På landsbygden kunde skickliga smeder tillverka liknande lås men i mindre omfattning och i ett litet grövre utförande. När industrialiseringen tog fart mot slutet av 1800-talet övergick hantverk till massproduktion. Låsen blev billigare och allt fler hade möjlighet att få lås till sina hus.

Kammarlås
Kammarlåset är för många låset vi framför allt förknippar med 1800-talets innerdörrar. Det förekom faktiskt under hela 1700-talet men då främst i högreståndsmiljö. Då var låskistorna både stora och tjocka med platta, ovala vred och ända till mitten av 1800-talet såg kammarlåsen likadan ut. Den enda skillnaden var att låskistorna blev lite tunnare. Vreden varierade men riktningen gick mot allt mer spolformiga vred. Somliga kammarlås försågs med en så kallad nattregel som satt placerad på låskistans övre smala kant. Regeln hade en särskild kolv som gjorde att låset kunde reglas/låsas från insidan trots att nyckeln satt kvar på utsidan.
Mot slutet av 1800-talet blir låskistorna allt mindre. De spolformade vreden ersätts till stor del av trycken, först av mässing som senare förnicklades. Under 1900-talets början fasas kammarlåsen alltmer ut till förmån för instickslåsen och till slut hittar man dem mest i garderober och då i mindre format.


Klinklås
I enklare miljöer var klinklåset det vanligaste låset på spegeldörrar. Det saknade nyckel men hade vred eller trycke och låstes på insidan genom att klinkan lades fast över en järnhake i karmen. De här låsen finns i såväl handsmitt som maskintillverkat utförande och i många olika varianter.


Smällelås
Under 1700-talet var annars det så kallade smällelåset kanske vanligast. Låset har en öppen konstruktion där hela låsmekanismen syns. Det har nyckel och en snedskuren kolv som smäller till då dörren trycks in i karmen – därav namnet.Stocklås och instickslås
I bodar och magasin var stocklåset vanligt. Det bestod av en enkel låsmekanism som placerats i en urgröpt trästock. Låsen kan antingen ha en vertikal eller horisontell placering på de enkla boddörrarna. Både lås och nycklar var stora.
Instickslås förknippas främst med 1900-talet även om de första låsen dök upp under 1700-talet i högreståndsmiljö. Mot slutet av 1800-talet gjordes innerdörrarna tjockare och högre. I stället för de utanpåliggande kammarlåsen fälldes nu instickslås in i dörrbladen och låsen blev osynliga för ögat. De öppnades och stängdes med ett trycke i mässing. Den lilla nyckeln kunde låsa dörren från båda sidor. Trycke och nyckel fick till en början separata rosetter och nyckelskyltar som senare ersattes med långskyltar med båda funktionerna i en sammanhängande plåt.
ingen bild

Posthornstrycke
Runt 1800-talets mitt var de små så kallade posthornstryckena i mässing vanligt förekommande på döbattangdörrar (pardörrar) i finare miljöer. De är i dag mycket eftersökta med sina vackra långskyltar.
Trycken för ytterdörrar blir vanliga först en bit in på 1900-talet när dubbeldörrar börjar ersättas av enkeldörrar. Här finns en stor artrikedom alltifrån svulstiga jugendtrycken till strama trycken i funktionalistisk stil.Gör så här
De flesta äldre lås har en relativt enkel konstruktion vilket gör dem lätta att renovera. Kammarlås är normalt inmålade i dörrbladets färg. Börja med att lägga låset i en balja med kaustiksoda ett dygn. Använd gummihandskar och helst också skyddsglasögon då kaustiksodan är starkt frätande. Tvätta sedan av låset och demontera alla delarna. Är det rostangripet, slipa av rosten med en roterande stålborste. Lindriga rostangrepp fixas genom att putsa alla delar med stålull.
Det vanligaste skälet till varför ett lås inte fungerar är att fjädern har gått av. Nya fjädrar finns att köpa i välsorterade byggnadsvårdsbutiker. Kraftigt slitna delar kan bara bytas ut om man får tag på ett likadant lås.
Text: Roger Lindbom
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt