Varmt med vedspisen

Vedspisen finns fortfarande kvar i oändligt många gamla hus. Använd den! Lite underhåll en gång per år, en mer noggrann översyn någon gång ibland, och du har en oslagbar värmekälla som du dessutom kan laga mat på.

Orenoverad Näfveqvarn No 107. Spisen behöver nya brännjärn och eldfast lera, 4500 kronor, Gysinge.

Vedspisar för matlagning började spridas runt mitten på 1800-talet och konkurrerade helt ut den tidigare öppna elden på härden. Spisen var en fantastisk uppfinning som revolutionerade hushållsarbetet. Med spisen var det lättare och renare att arbeta i köket, sotet försvann, plötsligt kunde man baka enkelt i bakugnen. Spisarna utvecklades sedan tekniskt, men såg ungefär likadana ut länge. Det finns modeller som har tillverkats under 50 år utan förändringar i formen.

Stora tillverkare av järnvedspisar var Husqvarna vapenfabrik, Norrahammars bruk, Ankarsrums bruk, Näfveqvarns bruk och Klafreströms bruk, men de flesta järnbruk med självaktning hade spistillverkning. Från 1920-talet började spisar med emaljerad front tillverkas, deras storhetstid kom på trettiotalet.

Korthuskonstruktion

Emaljerad spis 3027 från Husqvarna, tillverkad 1953. Luckorna skall inte vara öppna under eldning, då kommer för mycket koloxid ut i rummet. Denna spis finns i ett fritidshus i Östervåla, en likadan kostar 12900 kr på Silfverhielms spis och kamin.

Fredrik Samuelsson på Hus till hus Byggnadsvård utanför Alingsås är spisrenoverare i tredje generationen. Hus till hus har som en av sina affärsidéer att renovera vedspisar och sälja dem vidare. De flesta spisar som kommer in har samma sorters skador; de är angripna invändigt av rost, har utslitna brännjärn och behöver få ny lera i taket på bakugnen.
- Det finns två sätt att ha ihjäl en järnspis; att elda sönder den så att spisen slår sig och spricker av utmattning, och att inte elda alls, så att den blir rostig invändigt av kalluft från skorstenen, säger Fredrik Samuelsson.

En järnspis är nästan uppbyggd som ett korthus, den består av uppåt 40 olika delar som hålls samman med fyra genomgående dragstänger med muttrar. Om skarvarna mellan delarna rostar måste spisen demonteras, all rost kratsas bort, skarvarna tätas med pannkitt och spisen monteras åter ihop. På det sättet renoveras alla spisar som kommer in till Hus till hus.

Ny lera, nya slitdelar
Därefter granskas utsidan. Är den rostig och skadad, räcker det att stålborsta och svärta ytorna eller måste de blästras? Om ytan är emaljerad, hur ser den ut? Stora skador på emaljspisar brukar blästras och ersätts med svärta, även om man i dag är mycket mer försiktig med att ta bort emaljen än tidigare.
- Efterfrågan på emaljspisar har varit låg och vi var mån­ga som blästrade bort fin emalj förr om åren, vilket vi ångrar i dag. Numera avråder vi från att blästra bort emalj. Intresset för emaljspisar har också ökat stort, säger Fredrik Samuelsson.

Renoverad Husqvarna 427, som tillverkades 1934-38 i 4000 exemplar per år, kostar 13 100 kr på Station Nord.

Efter att utsidan blivit stålborstad och eventuellt blästrad samt svärtad med spissvärta byts slitdelarna, det vill säga de invändiga brännjärn som sitter på eldstadens insidor och i botten. Dessutom lägger man på ett lager lera ovanpå ugnen, för att skydda den tunna gjutjärnsplåten i ugnstaket från hettan. Slut­ligen svärtas alla detaljer och knoppar poleras. Att på det här viset renovera en normal spis utan större skador tar ungefär en arbetsdag och går på 3000 - 5000 kronor, vilket oftast är blir billigare än att köpa en nytillverkad spis.

Billigt med begagnat
Riktigt gamla spisar är svårt att få tag i numera, de flesta på marknaden är tillverkade efter 1925.
- När vi någon gång ibland får in en spis från 1880-90 är den oftast i så dåligt skick att vi behöver ytterligare en av samma modell att ta reservdelar av, vilket gör det lite svårt att renovera dem, berättar Fredrik Samuelsson.

Riktigt gamla spisar har oftast värre skador, t ex är det van­ligare att plåtar har spruckit. Gjutjärn är också svårt och dyrt att ersätta och de gamla spisarna blir då dyrare att renovera, men är det en spis med kulturhistoriskt värde är det värt priset.

Annars blir de begagnade och renoverade spisarna nästan alltid billigare än nya. Dessutom tycker många att det är roligt att låta just den spis som var tänkt till huset få tjäna igen.
Den vanligaste modellen på marknaden är Husqvarna 727 som tillverkades 1939 och framåt. Den brukar kosta omkring 7500 kronor i renoverat skick.

Så sköter du din vedspis

Plåtarna i bakkant och på sidorna ska se hela och fina ut.

Ett par saker kan du göra själv för att hålla vedspisen i gott skick. Först och främst är det viktigt att elda rätt, se rutan på föregående uppslag. Viktigt är också att sotaren får se över skorstenen och rökkanalerna regelbundet! Varje höst bör man inför eldningssäsongen titta in i spisen. Titta först i ugnens tak. Där skall en speciell eldfast lera sitta, som har två viktiga funk­tioner; att göra spisens värme jämnare och att skydda den tunna gjutjärnsplåten i taket från hettan. Leran lakas ur med åren och blir så småningom, efter kanske 3-5 år, som sand. Ser du järnet i taket genom leran måste den bytas.

Lera kan köpas på de flesta byggnadsvårdsbutiker. Ett paket kostar omkring 200 kronor och består av lera uppblandad med järnfilspån. Se här intill hur du gör för att byta leran! El­dar man spisen utan lera blir det för varmt och taket spricker. Då blir renoveringen dyr och krånglig. Inspektera också slitde­lar­na inne i spisen. Ser plåtarna i bakkant och på sidorna hela ut? Syns sprickor?
- I 99 fall av 100 ser man de första sprickorna längst ner i mitten, säger Fredrik Samuelsson. Ser man sprickor är det dags att byta ut järnplåtarna. Titta också om det verkar sotigt inne i spisen. Järnspisar har en sinnrik konstruktion där rökgaserna går ett varv runt ugnen genom olika stora passager, innan de går ut i skorstenen, vilket gör att man tar vara på de varma gaserna. Vissa av passagerna är trånga och smala och kan lätt sota igen. Raka då ner sotet i askluckan så gott det går.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 12 objekt