Varsamt - fin webbplats om byggnadskultur och byggnadsvård

Webbplatsen "Varsamt" handlar om att hus från olika tider ser olika ut och hur man tar hand om dem på ett varsamt sätt. Utan kunskaper kan tidstypiska karaktärer, kvaliteter och arkitektoniska egenskaper lätt byggas bort i samband med renoveringar. Här hittar du information kring byggnadstrender från före 1890 till 1990-talet, klassiska byggnadsmaterial och metoder. Dessutom kan du testa dina kunskaper med ett quiz!

Webbplatsen "Varsamt" (www.varsamt.org) har tagits fram som en interaktiv nätbaserad kurs. Den vänder sig till elever som studerar på gymnasieskolans byggprogram, men är tillgänglig för alla som är intresserade av byggnadskultur och byggnadsvård. Kursmaterialet består dels av webbplatsen, dels av en lärarhandledning med övningar och bilder.

Kursen är utformad för att öka elevernas kompetens för arbete med det byggda kulturarvet, här representerat av enfamiljshus byggda mellan 1890 och 1999.

Förhoppningen är att webbplatsen "Varsamt" på ett lättfattligt sätt ska ge en introduktion till varsamhetsbegreppet och ge exempel på ett varsamt förhållningssätt.

Bakom webbplatsen står projektet Husnyckeln (www.husnyckeln.org). Husnyckeln är ett interreg-projekt som syftar till att värna och utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom kunskapsförmedling och information om byggnadskultur och byggnadsvård.

I projektet Husnyckeln deltar Stiftelsen Jamtli och Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Länsstyrelsen Västernorrland och Trøndelag Folkemuseum - Sverresborg.

Text: Anette Svensson
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt