1. Begär offerter. Då kan du få en prisbild och se vad du får för pengarna. Hör med andra om de har tips på bra hantverkare.

2. Kolla företaget. Ta referenser från tidigare kunder. Be om intyg på behörighet, särskilt vid el- och VVS-arbeten, och försäkringsbevis. Kontrollera hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Skulder kontrolleras hos Skatteverket och Kronofogden.

3. Anlita vitt. Svartjobb är olagligt. Du får svårare att klaga, missar garantier, kan råka ut för oseriösa hantverkare och kan få problem med försäkringsärenden. Du kan även bli ansvarig för olyckor.

4. Kolla kostnader. Se vad som ingår: material, el, resor, städning? Var överens om hur och när arbetet ska betalas. Moms ska ingå i priset. Se om det är ett fast pris, en ungefärlig prisuppgift eller ett löpande pris. Ett löpande pris kan kombineras med ett takpris.

5. Skriv avtal. Avtala skriftligt vad ni kommit överens om så uppstår inga missförstånd. Skriv även hur ni hanterar eventuella tilläggsarbeten. Avtalsmallar finns på siten Om boende. Som konsument har du alltid reklamationsrätt i tre år men det är frivilligt för hantverkaren att lämna garanti – se om det ingår för material och utförande.

6. Förskottsbetala inte. Går något fel då, kan du aldrig hålla inne med betalningen för att se till att felet avhjälps. Har ni kommit överens om en ungefärlig prisuppgift är huvudregeln att den får överskridas med max 15 procent.

7. Vill hantverkaren ha betalt för ej utfört arbete? Eller har arbetet utförts felaktigt? Då kan du bestrida fakturan skriftligt – spara en kopia – och hålla inne med betalningen tills arbetet utförts eller felet avhjälpts. Reklamera skriftligt. Vänd dig till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden.

Källa Hem&Hyra