Nu är vintern här på allvar. Ta hjälp av vår checklista så undviker du trista, dyra vattenskador i fritidshuset!

FRITIDSHUS SOM ÄR UPPVÄRMDA

Gör så här:

* Kontrollera om det finns utsatta vatten- eller värmeledningar i särskilt kalla utrymmen såsom garage eller förråd.

* Om diskbänken är placerad mot yttervägg kan det finnas frysrisk i skåpet under diskbänken. Låt luckorna till skåpet stå öppna eller komplettera med en frysvakt.

* Vattenutkastare för trädgårdsbevattning ska vara av frysskadesäker typ som dränerar vattnet även om vattenslangen är ansluten. Inför vintern ska slagen tas bort och stänga av med en invändigt placerad avstängningsventil.

* Sänk inte värme i bostaden för mycket om när du inte är där. Det bör vara minst 12 grader inomhus.

 

FRITIDSHUS SOM INTE ÄR UPPVÄRMDA

Gör så här:

* Stäng av och tappa ur vattnet ur dricksvattensystemet.

* Töm pump och hydrofor enligt tillverkarens anvisning.

* Stäng av strömmen till varmvattenberedaren och töm den enligt tillverkarens anvisning.

* Töm spolcisternen och vattenlåset i toaletten.

* Slå av strömmen till disk-/tvättmaskin.

* Töm pumphus och sump eller sug upp vattnet med en svamp eller trasa.

*  Töm vattenledningarna från den lägstapunkten och öppna alla blandare.

* Demontera termostatblandare och förvara dem frostfritt. Dessa går inte helt att tömma på vatten.