Att måla med schabloner är ett gammalt personligt hantverk. Utgå från ett gammalt schablonmålat mönster eller ett tapetmönster.

Så här gör du en egen schablon efter ett gammalt tapetmönster

1. Titta på tapetmönstret noga för att förstå hur stor schablonen skall bli. Fäst en tunn plast på målningen du ska rita av med en tejp som inte fäster så hårt, exempelvis maskeringstejp. Rita med en spritpenna som fäster på plast.

2. Lägg det avritade mönstret dubbelt för att se om du missat något i mönstret. Rita över på ritfilm. Glöm inte att göra en marginal på cirka 3 cm till kanten på ritfilmen. Det måste finnas plats för schablonpenseln när man målar. Rita av eller kopiera direkt i kopieringsmaskin.

3. Lägg schablonen på en skärmatta och skär med en vass kniv ut mönstret.

4. Var noga med att markera passmärket på schablonen. Det är passmärket som gör att man kan flytta schablonen så att mönstret kan upprepas.

5. Nu är det dags att börja måla med schablonen. Vilken färg du ska använda beror på underlaget. Limfärg och äggoljetempera är det vanligaste. Det är viktigt att färgen inte är för lös och rinnig, då kan den komma in under schablonen.

6. Om det ska vara flera färger i mönstret behöver du en schablon för varje färg.

 

Så här målar du med schabloner

1. Mät upp och markera med blyerts linjer där mönstret ska gå på den bottenfärgsmålade väggen. Använd vattenpass och lod. Gör en linje runt hela rummet och markera passpunkterna på linjen. Loda från passpunkterna och markera med blyerts.

2. Använd en korthårig, rund pensel, en så kallad stöppel-
pensel.

Foto: Per Myrehed

Fyll stöpplingspenseln med färg.

Häll upp lite mönsterfärg på en papptallrik eller liknande. Doppa penseln försiktigt i färgen. Gör ett provtryck på papper för att se hur färgen släpper från penseln och att det är lagom mycket färg i penseln.

3. Sätt upp schablonen med nålar eller maskeringstejp. Börja stöppla mönsterfärgen över schablonens utskurna delar.

Stöt på färgen, stryk inte ut.

Stryk inte ut färgen, utan stöt penseln ganska hårt vinkelrätt mot underlaget annars är det lätt att färgen kommer in under schablonen.

4. Ta bort schablonen försiktigt. Tvätta bort eventuell färg på undersidan och flytta den till nästa ställe enligt passmärkena
och linjerna, och fortsätt stöppla.