Foto: Tiina Tahvanainen
Hem&Hus
Restaurerad villa på Åland