Foto: Per Myrehed
Byggnadsvård
Skorsten på gammalt hus