Gudie: Så bygger du en trappa

Vad kallas trappans olika delar? Hur räknar man ut hur en nybyggd trappa ska se ut? Eller stopp – kanske finns det andra sätt än att riva ut den gamla branta trappan för att ge plats för en ny, gåvänlig? Å andra sidan kanske du måste bygga en ny för att få upp möblerna? Gård&Torp ringde Jon Åhlund på Åhlunds Byggnadsvård i Vagnhärad som är van trappsnickare.

Har du några råd till den som flyttar in ett äldre hus med en brant trappa till övervåningen?
– Jag tror att man ska välja att flytta in i ett hus för att man tycker om det med både de positiva och negativa bitarna. Självklart finns det dock tillfällen då det absolut kan vara befogat att utföra ändringar.
En trappa är väldigt låst kring de mått den fått när den konstruerades med det givna förhållandet mellan nivåskillnaden mellan de två golvplanen och trappans längd. En lösning på trapproblemet kan vara att göra ett externt tillskott på byggnaden, antingen med en utomhustrappa eller genom att bygga ett trapphus, något som inte var helt ovanligt förr när man ville inreda övervåningen. Gör man det i samma stil som huset, kan det rent av bli ett vackert tillägg. I gamla hus var inte allt för sällan trapphusen oisolerade och användes enbart för transport mellan de två våningarna och hölls avskilt med dörrar in till lägenheterna.

Vad ska man tänka på om man funderar på en ny trappa?
– Det finns bestämmelser som man bör följa, i annat fall kan man hållas ansvarig om olyckan är framme. Trappor är ett komplicerat byggnadselement, de är ju inte bara en transportväg upp till nästa plan utan ska helst även vara ett estetiskt tillskott till rummet och dessutom säkra att gå i. Normalt sett är problemet inte att gå uppför en trappa utan snarare att gå nedför.
I en alltför brant trappa finns det inte tillräckligt med utrymme för foten och risken att halka, eller rent av missa ett steg, är överhängande. Det kan lösas genom att saxa stegen, göra vartannat bredare höger, vänster, så här:

SAMSUNG

Foto: JON ÅHLUND

– Mitt generella råd är att läsa på om gällande regler och rekommendationer, innan man tänker på att riva den befintliga trappan. En befintlig trappa är ju vad den är, men så fort man utför förändringar finns risken att ansvaret för hela konstruktionen övergår på den som utfört förändringen.
Att bygga en svängd trappa är betydligt mer komplicerat än att bygga en som är rak.

Berätta om trappans delar och hur man räknar ut måtten.
– En trappa förhåller sig till relationen mellan plansteg och sättsteg (se skiss nästa sida, reds anm). Planstegen görs gärna 30 cm, men bör inte understiga 25 cm, och sättstegen bör hålla sig inom intervallet 17–20 cm. Det är oerhört viktigt att alla steg är lika långa och lika höga för att inte lura ögat. Antalet plansteg måste självklart vara ett heltal. Håller de olika mått blir trappan livsfarlig.
En bekväm trappa får man genom att räkna på höjden mellan de två golvplanen (med färdiglagt golv) som trappan ska förbinda, och den tillgängliga golvyta som finns för att få till de önskade måtten på plansteg och sättsteg.
En nytillverkad trappa bör vara minst 90 cm bred och ingen trappa bör ha fler än 18 steg utan ett vilplan.

 

 5b755606b0ec1 5b755606b0f0bskarmavbild 2018 08 16 kl 12 45 39.png
ORDLISTA
1.
Plansteg
Trappstegen man går på.
2.
Vang

Trappans sidostycke.
3.
Sättsteg

Det vertikala trästycket mellan planstegen
i en tät trappa.
4.
Vilplan

Ett extra stort/långt plansteg.
5.
Höger/ vänster-svängd trappa
Trappa som svänger till höger eller vänster
sett nerifrån.
6.
Trappnos
Planstegets främre kant.

 

FORMEL
Det finns en trappformel som säger att 2 sättsteg + 1 plansteg ska bli 600–650, helst 620–630 mm. Det innebär att om man vill ha lägre sättsteg behöver man ha djupare plansteg för att komma till samma värde i trappformeln.

 

 5b755a5374fed 5b755a5375035skarmavbild 2018 08 16 kl 13 03 33.png